Novice

Novost: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem prof. dr. Matjaža Tratnika in stvarnim kazalom asist. Klemna Drnovška ter sodno prakso

Datum objave: 22.03.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Delo je zasnovano izrazito praktično. Avtor, prof. dr. Matjaž Tratnik, želi zakonska določila predstaviti na čim bolj prijazen in enostaven način. Vključena je tudi novejša sodna praksa, predvsem iz zadnjih treh let. Sodne odločbe so kratko predstavljene tako, da so neposredno citirani najpomembnejši deli iz obrazložitve posamezne odločbe, jedra pa so pogosto izpuščena.V drugi izdaji komentarja je posebna pozornost namenjena spremembam, uveljavljenim z novelo ZZK-1E. Nova pravila omogočajo zemljiškoknjižni vpis stvarnopravnih položajev, ki so bili uvedeni z zadnjo novelo Stvarnopravnega zakonika iz leta 2020 (SPZ-B), ter sledijo potrebam in razvoju na področju nepremičnin. Poleg tega so bili sprejeti oziroma spremenjeni in dopolnjeni povezani zakoni, in sicer Zakon o pravdnem postopku, Zakon o državnem odvetništvu in Gradbeni zakon, zato je bilo treba ustrezno prilagoditi tudi ZZK-1. Poleg navedenega so bile (končno) črtane določbe o vpisu zemljiškega dolga, ki je bil sicer odpravljen že leta 2013. Z novelo pa so dodane tudi različne izboljšave in uskladitve, vezane na sodno prakso in predloge uporabnikov zemljiške knjige.

Stvarno kazalo: Klemen Drnovšek

Več o knjigi najdete >>> tukaj.