Novice

Obisk raziskovalcev s Pravne fakultete Univerze v Podgorici

Datum objave: 20.10.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto UM sta v sklopu realizacije bilateralnega projekta “Možnost in primernost uvedbe sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu v Sloveniji in Črni gori - primerjalnopravna analiza” obiskala raziskovalca Pravne fakultete Univerze v Podgorici (Črna gora), in sicer prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič (nosilka projekta) in dr. Velibor Korać. V času obiska (12. do 18. oktober 2021) sta se raziskovalca iz Črne gore sestala z izr. prof. dr. Suzano Kraljić (slovensko nosilko projekta), prof. dr. Vesno Rijavec ter Katjo Drnovšek. Raziskovalci obeh pravnih fakultet so analizirali dosedanje izvedene aktivnosti ter hkrati tudi dogovorili nadaljnjo dinamiko dela.