Novice

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša za pet doktoric znanosti

Datum objave: 05.10.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

​V četrtek, 30. septembra 2021 je potekala promocija doktorjev znanosti. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je promoviral devet novih doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Mariboru med njimi kar pet (5) doktoric znanosti s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

  • Urška Kupec (PF)

M​entorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

Naslov: Prost pretok zač​asnih ukrepov v civilnih zadevah v EU in njihovi učinki               

  • Irena Merc (PF)

Mentorica: red. prof. dr. Vesna Rijavec

Naslov: Izterjava obveznosti na podlagi pomanjkljivo določenega izvršilnega naslova   

  •  Katja Meško​​ Kuralt (PF)

Mentorica: izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Naslov: Vpliv (ne)uporabe gensko spremenjenih organizmov na pravico do zdravstvenega varstva – primerjalnopravni vidik                                                                       

  • Mag. Mojca Tancer Verboten (PF)

Mentorica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček

Naslov: Posebnosti delovnopravnega položaja visokošolskih učiteljev         

  • Mag. Vanja Verdel Kokol (PF)

Mentor: red. prof. dr. Damjan Korošec

Naslov: Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kot zakonodajni, teoretični in praktični problem                                    

Iskrene čestitke!