Novice

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru na 49. Dnevih slovenskih pravnikov

Datum objave: 25.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek in petek, 12. in 13. oktobra 2023, so prof. dr. Darja Senčur Peček, prof. dr. Renato Vrenčur, prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Etelka Korpič Horvat sodelovali na tradicionalnih 49. Dnevih slovenskih pravnikov. Prof. dr. Darja Senčur Peček je vodila sekcijo »Delovno pravo v vrtincu zakonskih sprememb in prelomnih sodnih odločitev« ter predavala o aktualnih vprašanjih delovnega časa in letnega dopusta. Prof. dr. Renato Vrenčur je vodil sekcijo »Sodobni izzivi stvarnega prava«, v okviru katere je predstavil temo postavitve sončnih elektrarn na lastnih oziroma tujih nepremičninah. Prof. dr. Matjaž Tratnik pa je v okviru predmetne stvarnopravne sekcije predaval o pravnih vidikih postavitve in obratovanja vetrnih elektrarn. Doc. dr. Etelka Korpič Horvat je s prispevkom »Vpliv prava in krize na revščino« sodelovala na okrogli mizi »Kriza in pravo«.

Dnevi slovenskih pravnikov so največje srečanje pravnikov v Sloveniji, ki se v obliki posvetovanja organizira že vse od leta 1975. Dogodek že vrsto let organizirajo trije soorganizatorji, in sicer Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, Zveza društev pravnikov Slovenije in GV Založba. Na posvetovanju vsako leto predava več kot 50 pravnih strokovnjakov z različnih pravnih področij. Med njimi so profesorji, sodniki, odvetniki, tožilci, ter pravniki s področja javne uprave in gospodarstva.