Novice

Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bil odobren dvoletni raziskovalni projekt pod naslovom: »Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure – DIGI-GUARD«.

Datum objave: 29.09.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je bila uspešna na razpisu programa JUSTICE Evropske komisije. Odobren je bil 2-letni raziskovalni projekt pod naslovom: »Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure – DIGI-GUARD«. Projekt je namenjen primerjalnemu proučevanju, kako moderna orodja digitalnega komuniciranja vplivajo na osnovne postulate civilnega postopka, kot so dokazovanje in vročanje dokumentov. Ob tem je cilj projekta tudi prispevati k večjemu zaupanju v vzajemno sodelovanje v zadevah pravosodja v območju EU.

Pravna fakulteta Maribor je koordinatorska institucija, sodeluje še osem visokošolskih institucij iz sedmih EU držav. Programsko bosta projekt vodili prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v mesecu maju 2022.