Novice

Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bil podaljšan certifikat Športnikom prijazno izobraževanje

Datum objave: 20.02.2024 | Datum poteka: 30.09.2025

S strani Olimpijskega komiteja smo bili obveščeni o podaljšanju certifikata "Športnikom prijazno izobraževanje".

Izvršni odbor OKS-ZŠZ je dne 13. 2. 2024 na podlagi predloga Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje sprejel sklep, da je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru upravičena do podaljšanja certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« in sicer do konca študijskega leta 2024/2025.

Z dodelitvijo certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je prejemnikom certifikata omogočena uporaba imena Športnikom prijazno izobraževanje in logotip projekta, za uporabo v promocijske namene.