Novice

Pričelo se je 32. posvetovanje Medicina, pravo in družba

Datum objave: 23.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2099

V Dvorani Vladimirja Bračiča na Univerzi v Mariboru se je 23. marca pričelo že 32. posvetovanje Medicina, pravo in družba v organizaciji Medicinske in Pravne fakultete Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zdravniškim in Pravniškim društvom v Mariboru.

Vsako leto izbiramo najbolj aktualne teme, ki povezujejo obe stroki in z odzivom družbe nanje. Tokratni izbor glavne teme je namenjen pogledu v prihodnost. Naslov teme je: Predvidevanja za obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti. Sklop predavanj zajema predvidevanja in načrtovanja obvladovanja tveganj pred pandemijami, razvoj medicine na področju digitalizacije in tehnologije, zdravljenja, telemedicine, regeneracije, pa tudi razvoj cepiv in zdravil ter poklicno izobraževanje zdravnikov v naslednjem desetletju.

Posvet je s svojim uvodnim nagovorom otvoril rektor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Zdravko Kačič, ki je pozdravil spoštovane goste, ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan, župana MO Maribor g. Aleksandra Sašo Arsenoviča, generalno državno odvetnico dr. Ano Kerševan, generalnega državnega tožilca g. Draga Šketa, člane organizacijskega odbora posveta, predavatelje, moderatorje in razpravljavce, študentke in študente.

Spoštovani gospod rektor se je v svojem nagovoru zahvalil dolgoletnim organizatorjem tradicionalnega posveta za njihova neutrudna prizadevanja. Po njegovih besedah je ob temeljnem etičnem čutu človeške narave, to je čutu za dobro in čutu za pravičnost, posebej dragocen interdisciplinarni pristop obravnavanja pomembnih in aktualnih družbenih vprašanj, zlasti še, ko gre za zdravje, varnost, pravice in dostojanstvo slehernega človeka.

Vse prisotne sta nagovorila tudi župan MO Maribor g. Aleksander Saša Arsenovič in ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan.


Vabljeni k ogledu "FOTOGALERIJE MEDICINA, PRAVO IN DRUŽBA 2023 - 1. dan, 23. 3. 2023"