Novice

Prof. dr. Suzana Kraljić in doc. dr. Katja Drnovšek sta gostovali na Hamline University (Saint Paul, ZDA)

Datum objave: 02.10.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Suzana Kraljić in doc. dr. Katja Drnovšek sta gostovali na Hamline University (Saint Paul, ZDA). Obisk je potekal v okviru aktivnosti bilateralnega projekta z naslovom »Pravni odnos med materjo in fetusom – primerjalni vidik med Slovenijo in ZDA«, katerega nosilka je prof. dr. Suzana Kraljić ter prof. dr. David Schultz iz Hamline University. Namen obiska je bil namenjen analizi dosedanjih rezultatov raziskovalnega dela ter pripravi skupnega prispevka kot rezultatu dvoletnega projekta.

Med gostovanjem sta se tudi udeležili posveta na temo Academic Freedom and Cultural Perspectives, ki ga je 12. septembra 2023 organizirala Hamline University. Na posvetu so predavatelji, med katerimi je bil tudi prof. dr. Schultz, naslovili problematiko akademske svobode in njenega vpliva na kulturne vidike, kar je še posebej pomembno, saj je na ameriških univerzah prisotna izrazita kulturna raznolikost. Na Hamline University sta si ogledali še kampus, knjižnico, študentski referat ter trgovino s promocijskimi univezitetnimi stvarmi.

Njun obisk se je nadaljeval na University of St. Thomas (Minneapolis, ZDA), kjer sta obiskali pravno fakulteto. Sprejel ju je dekan prof. dr. Joel Nichols.

Ogledali sta si tudi mednarodno pisarno, kjer ju je sprejela direktorica Christina Calderon. Izmenjali so dobre študijske prakse ter načrtovali nadaljnje sodelovanje med pravnima fakultetama.

Tudi tukaj sta si ogledali knjižnico ter referat za študentske zadeve. Udeleželi sta se tudi predavanj pri Constitutional law, ki jih je izvedel njun gostujoči projektni prof. dr. David Schultz, ki predava tudi na tej pravni fakulteti.