Novice

Projekt ŠIPK o "Zavarovalni pismenosti starostnikov – 65+" uspešno zaključen

Datum objave: 02.07.2019 | Datum poteka: 31.12.2030


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je sodelovala v koordinaciji s Slovenskim društvom zavarovancev - SDZ pri izvedbi projekta ŠIPK. ŠIPK je projekt, v katerem so sodelovali študentje iz različnih fakultet, kot tudi različnih stopenj študija. V izvedbi projekta sta sodelovali, kot  pedagoška mentorica izr. prof. dr. Suzana Kraljić s Pravne fakultete Univerze v Mariboru in kot strokovna sodelavka predsednica društva SDZ dr. Petra Cajnko.

Študentje so v sklopu projekta preko študija ustrezne literature in vodenja obeh mentoric preučevali zavarovalno pismenost starostnikov – 65+. Študentje so opravljali pogovore s starostniki na podlagi ciljno usmerjenega anketnega vprašalnika. Na podlagi rezultatov smo lahko pripravili kvantitativno in kvalitativno interpretacijo rezultatov, katere smo vsi sodelujoči povzeli in zbrali v elaboratu: Zavarovalna pismenost starostnikov – 65+ in ga objavljamo >>tukaj<<.

izr. prof. dr. Suzana Kraljić in dr. Petra Cajnko