Novice

Sporočilo za javnost

Datum objave: 13.02.2024 | Datum poteka: 29.02.2024

Novica je potekla!

Izjava pedagogov in raziskovalcev Pravne fakultete Univerze v Mariboru o zaskrbljenosti zaradi nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in glede uveljavljanja ustavnih načel pravne države, neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru z veliko zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje zaradi nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in uveljavljanja ustavnih načel pravne države, neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti. V ta namen so spodaj navedeni pedagogi in raziskovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru podpisali izjavo, ki jo je s sklepom z dne 13. februarja 2024 na svoji 6. redni seji podprl tudi Senat Pravne fakultete Univerze v Mariboru. V luči pravne države opominjamo na pomen pravne države s spoštovanjem odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sistemsko podpiramo načelo delitve oblasti. Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bila v namen podpore navedenim ciljem dne 25. januarja 2024 organizirana Okrogla miza o sodstvu, ki je prav tako opozarjala na pomembnost uveljavljanja ustavnih načel neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.

V nadaljevanju prilagamo vsebino podpisane Izjave in seznam podpisnikov:

Izjava o zaskrbljenosti zaradi nespoštovanja odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije in glede uveljavljanja ustavnih načel pravne države, neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti

»Pedagogi in raziskovalci Pravne fakultete Univerze v Mariboru z veliko zaskrbljenostjo spremljamo situacijo, do katere je prišlo po preteku roka za izvršitev odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-772/21 z dne 1. junija 2023, v kateri je bilo ugotovljeno, da je dosedanja ureditev plač sodnikov neskladna z ustavnima načeloma neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Ugotavljamo, da je spoštovanje sodnih odločb najvišjih sodišč v državi ena od temeljnih zahtev za uveljavljanje ustavnega načela pravne države. Uveljavitev sodne odločbe, ki se nanaša na položaj nosilcev ene izmed vej oblasti, se nam zdi toliko bolj pomembna zaradi sporočilne vrednosti, ki jo ta položaj pomeni za ostale državljane in prebivalce Slovenije in raven zaščite njihovih pravic.

Izvršitev odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-772/21 je pomembna za uveljavljanje ustavnih načel neodvisnosti sodnikov ter delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Prav dosledno uveljavljanje teh načel pa predstavlja nujni pogoj za uveljavljanje načela pravne države v Republiki Sloveniji. Ena temeljnih nalog sodišč je varovanje pravic posameznikov in prepričani smo, da nespoštovanje teh načel ogroža splošno raven zaščite temeljnih pravic sleherne osebe v naši državi.

V skrbi za splošno raven varstva temeljnih pravic v Republiki Sloveniji pozivamo vse odgovorne osebe v vseh vejah oblasti, da zagotovijo uveljavitev te in vseh ostalih odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije, vse udeležence javnega diskurza pa k odgovorni in preudarni rabi javne besede, ki ne bo budila dvoma v zavezanost vseh institucij države k uveljavljanju vladavine prava.«

Podpisniki: red. prof. dr. Janja Hojnik, doc. dr. Cocou Marius Mensah, red. prof. dr. dr. h. c. mult. Vesna Rijavec, asist. Rok Dacar, red. prof. dr. Suzana Kraljić, red. prof. dr. Tjaša Ivanc, red. prof. dr. Saša Prelič, red. prof. dr. Martina Repas, asist. Aljoša Polajžar, izr. prof. dr. Miha Šepec, izr. prof. dr. Petra Weingerl, asist. Jan Stajnko, izr. prof. dr. Renato Vrenčur, izr. prof. dr. Nataša Samec Berghaus, red. prof. dr. Tomaž Keresteš, asist. Lina Burkelc Juras, izr. prof. dr. Jerneja Prostor, red. prof. dr. Darja Senčur Peček, doc. dr. Katja Drnovšek, asist. dr. Denis Baghrizabehi, izr. prof. dr. Aleš Ferčič, red. prof. dr. Bojan Škof, izr. prof. dr. Aleš Kobal,  asist. Živa Šuta, asist. Kristjan Zahrastnik, doc. dr. Mojca Tancer Verboten.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Maja Ekart, tajnik PF UM
Tel. št. +386 2 25 04 259
Mail: m.ekart@um.si