Novice

Strokovni sestanek projektne skupine Digi-Guard na Poljskem

Datum objave: 23.01.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V Wroclawu se je konec preteklega tedna odvil strokovni sestanek konzorcija 8 partnerskih ustanov, ki jih v okviru EU (Justice) projekta "Digi-Guard"koordinira Pravna fakulteta Univerza v Mariboru. Projekt naslavlja težave (čezmejnega) elektronskega vročanja, dokazovanja z elektronskimi dokazi ter izvajanja videokonferenc v civilnih in gospodarskih zadevah v EU. Partnerji projekta (poleg PF UM) so "Leibniz Universität Hannover", "Universiteit Maastricht", "Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet", "Universität Graz", "Uniwersytet Wroclawski", "Inštitut za primerjalno pravo pri pravni fakulteti v Ljubljani", Cepris d.o.o. Sestanka so se s strani Pravne fakultete udeležili prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš, prof. dr. Tjaša Ivanc, asist. Denis Baghrizabehi in Jasmina Klojčnik.

Več o projektu: https://www.pf.um.si/acj