Novice

Študentski projekt »Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo (WorkRest)« pod mentorstvom prof. dr. Darje Senčur Peček

Datum objave: 13.03.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Marca 2023 se je na Pravni fakulteti UM pričel izvajati študentski projekt »Organizacija delovnega časa: med prožnostjo in varnostjo (WorkRest)«, ki poteka pod mentorstvom prof. dr. Darje Senčur Peček, ob pomoči asistenta Aljoše Polajžarja, administrativni podpori Jasmine Klojčnik ter s sodelovanjem delovnega mentorja Roberta Graha (direktorja Pomurske gospodarske zbornice). V projektu bodo študenti prava (s študenti psihologije, poslovnih ved in zdravstvene nege) raziskovali različne vidike organizacije delovnega časa v podjetjih (z vidika prava, med drugim, pravico do odklopa, obseg delovnega časa, razporeditev delovnega časa, usklajevanje poklicnega in družinskega življenja itd.). Cilj projekta bo priprava raziskovalnega poročila o obravnavani tematiki.

V projektu sodeluje osem študentov, in sicer: Nuša Fakin (2. letnik), Jakob Hauptman (3. letnik), Asja Lešnik (1. letnik B2), Iza Beširević (2. letnik B2), Matej Rožmarin (2. letnik B2) (vsi PF UM), Tine Merhar (EPF), Pia Pezdiček (FF) in Tine Puklavec (FZV). Projekt se izvaja v okviru »Študentski izzivi Univerze v Mariboru (ŠI:UM)«.