Novice

Študijsko gradivo pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU: Zbirka vaj

Datum objave: 06.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V začetku meseca julija 2023 je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla knjiga Študijsko gradivo pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU: Zbirka vaj avtorjev prof. dr. Janje Hojnik, doc. dr. Petre Weingerl in asist. Žive Šuta.
 
Kratka vsebina
Zbirka vaj je namenjena študentom druge stopnje bolonjskega študija prava pri predmetu Sistem sodnega varstva v EU na Pravni fakulteti v Mariboru. Zajema pregled postopkov pred Sodiščem EU, pri čemer so neposredni postopki razdeljeni na postopke zoper države članice in postopke zoper institucije EU, temu pa sledijo še naloge v zvezi s postopkom predhodnega odločanja, ki je edini v skupini posrednih postopkov. Sledijo še naloge v zvezi z ostalimi postopki pred Sodiščem EU. Dve poglavji na začetku gradiva sta namenjeni osvežitvi znanja osnov prava EU s poudarkom na razmerje med pravom EU in nacionalnim pravom ter vlogi Sodišča EU v institucionalni zgradbi EU. Znanje se v gradivu preverja s pomočjo teoretičnih vprašanj, iztočnic za diskusijo in praktičnih primerov.