Novice

Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: Od pravne ureditve do prakse

Datum objave: 19.12.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla publikacija Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: Od pravne ureditve do prakse pod uredništvom izr. prof. dr. Petre Weingerl.

Bliskovit razvoj digitalizacije vpliva na vsa področja našega življenja. Na ravni EU se v zadnjih letih že odvija široka etična in pravna razprava o umetni inteligenci, robotiki stvari, močnih komunikacijskih omrežjih in primernem regulativnem okvirju, ki mora spoštovati tudi temeljne pravice. O tem so leta 2020 v sklopu Študentskega inovativnega projekta za družbeno korist (ŠIPK) raziskovali na Pravni fakulteti UM skupaj s sodelovanjem partnerja iz negospodarstva, Zavoda PIP, in osmih študentov iz štirih fakultet Univerze v Mariboru, in sicer Pravne fakultete, Ekonomsko-poslovne fakultete, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Filozofske fakultete. Namen projekta in pričujoče monografije je ozaveščati vse družbene deležnike o vplivu digitalizacije na družbena razmerja in pripraviti podlago za smernice za bodoče urejanje digitalizacije.

Biografija

Petra Weingerl (ur.), Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Petra Weingerl je univerzitetna diplomirana pravnica in ekonomistka, doktorica pravnih znanosti in izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Po dodiplomskem študiju v Mariboru je nadaljevala s podiplomskim študijem na Pravni fakulteti Univerze v Oxfordu, kjer je najprej z odliko magistrirala, kasneje pa zagovarjala tudi doktorsko disertacijo. Na Pravni fakulteti v Mariboru poučuje in raziskovalno dela na področju prava EU, mednarodnega prava in primerjalnega prava, na Univerzi v Trstu pa predava pri predmetu EU Law and Policy. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije “mladi pravnik leta”, leto kasneje pa nagrado "Večerov znanstvenik Štajerske za leto 2019".

Maribor, Slovenija. E-pošta: petra.weingerl@um.si


Publikacija dostopna na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/805