Novice

Znanstveni sestanek v okviru bilateralnega projekta med Slovenijo in Črno goro: "Okoljska odgovornost - preventivni in kurativni ukrepi v luči okoljske in energetske zakonodaje"

Datum objave: 03.07.2023 | Datum poteka: 31.12.2030

V petek, 30.6.2023 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekal znanstveni sestanek v okviru bilateralnega projekta med Slovenijo in Črno goro: "Okoljska odgovornost - preventivni in kurativni ukrepi v luči okoljske in energetske zakonodaje", ki ga sofinancira ARRS. Vodja projekta v Sloveniji je izr. prof. Nataša Samec Berghaus. Ostali člani projektne skupine so: izr. prof. dr. Aleš Ferčič, asistent Klemen Drnovšek, asistent Denis Baghrizabehi in doc. dr. Petra Weingerl.

Vodja projekta v Črni gori je red. prof. dr. Maja Kostić-Mandić. Ostali člani projektne skupine so: dekanja, izr. prof. dr. Aneta Spaić, prodekan red. prof. Dražen Cerović, prodekan doc. dr. Nikola Dožić in doc. dr. Velibor Korać.

Delegacijo iz iz Črne gore je toplo sprejelo tudi novo vodstvo Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Na obeh straneh je bila izražena želja, da se sodelovanje med fakultetama v prihodnje še nadgradi. 

"Cilj tega projekta je obravnavanje različnih pristopov in praks v podobnem zakonodajnem (normativnem) okolju glede pravne odgovornosti na področju okolja v Sloveniji kot državi članici EU in Črni gori kot državi kandidatki za vstop v EU.

Raziskovalna skupina se je v svojem pogovoru osredotočila na različne aspekte glede pravne odgovornosti na področju okolja in primerjavo možnih (preventivnih in kurativnih) ukrepov v zakonodajah Slovenije in Črne gore, tako z vidika dobrega korporacijskega upravljanja energetskih družb, kakor tudi kaj je dobro korporacijsko upravljanje na splošno v zvezi z okoljsko odgovornostjo (kateri so preventivni in kurativni ukrepi v tej zvezi). Primerjale so se zakonodajne rešitve z vidika odgovornosti onesnaževalcev ter države, in sicer v kontekstu okoljskega, obligacijskega, energetskega in mednarodnega zasebnega prava."