Obvestila

Informacija o objavi III. javnega natečaja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic

Datum objave: 21.12.2023 | Datum poteka: 30.03.2024

Obvestilo je poteklo!

V nadaljevanju posredujemo informacijo o objavi III. javnega natečaja Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za diplomska, magistrska in doktorska dela s področja človekovih pravic. 

Namen javnega natečaja je spodbujanje raziskovalne dejavnosti študentov vseh treh ravni visokošolskega študija na področju človekovih pravic, s poudarkom na proučevanju stanja človekovih pravic v Republiki Sloveniji ter implementaciji mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic v slovenski pravni red.

Na natečaj se lahko prijavijo kandidatke in kandidati, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji, ter kandidatke in kandidati iz Republike Slovenije, ki so uspešno zagovarjali diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo na univerzi oziroma visokošolskem zavodu v tujini.

Upoštevala se bodo dela, zagovarjana v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023.

Predmet natečaja so uspešno zagovarjana diplomska, magistrska in doktorska dela na katerikoli univerzi oziroma drugem visokošolskem zavodu v Sloveniji ali v tujini, ki obravnavajo tematiko človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Republiki Sloveniji.

Rok za oddajo del je do vključno 15. 3. 2024.

Zadevni javni razpis je dostopen tudi na naši spletni strani www.varuh-rs.si .

Lep pozdrav,
Varuh človekovih pravic Republike Slovenije ima elektronski naslov: info@varuh-rs.si