Obvestila

PREDSTAVITEV REZULTATOV ŠTUDENTSKEGA PROJEKTA »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«

Datum objave: 25.05.2023 | Datum poteka: 31.05.2023

Obvestilo je poteklo!

V torek 30. maja 2023 bo med 13.00 – 15.00 v Senatni sobi Pravne fakultete Univerze v Mariboru potekala predstavitev rezultatov študentskega projekta »Nevarnosti pravnih tveganj na spletu kot posledica pravne nepismenosti starejših«. Pri projektu, ki je potekal pod mentorstvom prof. dr. Suzane Kraljić (PF UM) ter dr. Mihaele Kežman (Zavod Prosum), so sodelovali študenti Asja Lešnik, Iza Beširević, Onja Livič, Miha Červek (PF UM), Ajda Detiček (FGPA UM), Ana Kuhelj (FT UM), Brin Pšunder (FERI UM) in Sara Lazar (MF UM).

Študenti so opravili analizo izbranih področij, ki so jih prepoznali na skupnih sestankih kot kritična glede pomanjkljivosti pravne (digitalne) pismenosti starejših. Izvedli so tudi anketo, s kateri so analizirali pravna tveganja, s katerimi se tudi dejansko srečujejo starejši (+65) pri vključevanju v spletne storitve (npr. na področju zdravstva, turizma, potrošništva, partnerstva, finančnih storitev…).

Predstavitev rezultatov študentskega projekta bo podala pregled opravljenega dela, analizo pasti, katerim se srečujejo starejši na spletu, ter pobude za izboljšanje pravne (digitalne) pismenosti starejših, s katerimi bi lahko zagotovilo večjo varnost te ranljive skupine prebivalstva.

Na predstavitev vabljeni študenti in vsi zainteresirani. Spremljanje predstavitve bo možno tudi preko aplikacije MsTeams, v katero se lahko vključite s kodo pon0sv1.

Za udeležbo na PF je obvezna prijava na suzana.kraljic@um.si, saj je število udeležencev omejeno.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij: Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj  študentov v delovnem okolju 2022/2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.