Obvestila

Razpis za štipendije Fundacije Leona Štuklja

Datum objave: 08.10.2018 | Datum poteka: 30.10.2018

Obvestilo je poteklo!

Fundacija Leona Štuklja razpisuje skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči: desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Fundacija Leona Štuklja tudi letos razpisuje desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije. Dodatni kriterij je socialni status družine prosilca. Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.


Kandidati so dolžni predložiti:

  • Pisno prošnjo s telefonsko številko, elektronsko pošto in kratkim življenjepisom.
  • Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu.
  • Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci.
  • Dokazila o izvenšolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.


Pisne vloge lahko oddate od ponedeljka, 15. 10. 2018, do ponedeljka, 29. 10. 2018.


Pisne vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)
 

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do petka, 30. 11. 2018, po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.