Obvestila za študente

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. letnika v 2. letnik na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje "Pravo" v štud. letu 2020/2021

Datum objave: 11.03.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Pogoji za napredovanje v 2. letnik v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2020/2021 (za prehod iz študijskega leta 2020/2021  v študijsko leto 2021/2022) so:

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 37 kreditnih točk ECTS iz  nabora predmetov prvega letnika.

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Magistrskem študijskem programu 2. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2020/2021 (oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022).