Obvestila za študente

Spremenjeni pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik in iz 2. v 3. letnik na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo

Datum objave: 11.03.2021 | Datum poteka: 30.09.2021

Za »redno napredovanje« iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika.

Za »izjemno napredovanje« iz prvega v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 31 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika.

  Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti prvega letnika (v obsegu 60 ECTS) in študijske obveznosti drugega letnika v obsegu najmanj 38 kreditnih točk ECTS (ni pogojnih izpitov drugega letnika).

  Spremenjeni pogoji za napredovanje na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« veljajo le za študijsko leto 2020/2021 oziroma se uporabljajo le za prehod iz študijskega leta 2020/2021 v študijsko leto 2021/2022 in veljajo za vse študente (redne, izredne, ponovno vpisane, študente brez statusa), ki bodo z izpolnitvijo določenih pogojev napredovali iz 1. letnika v 2. letnik oz. iz 2. letnika v 3. letnik.

  Obrazložitev:

  Pogoji za napredovanje iz 1. v 2. letnik v Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje »Pravo« v študijskem letu 2020/2021 (za prehod iz študijskega leta 2020/2021  v študijsko leto 2021/2022) so:

  • za "redno napredovanje" iz prvega v drugi letnik zadostuje, da ima študent zbranih 45 kreditnih točk ECTS iz naslova kateregakoli opravljenega izpita 1. letnika (ni pogojnih izpitov; študentu ni potrebno opraviti vseh! štirih obveznih izpitnih obveznosti: Pravoznanstvo (8 ECTS), Rimsko pravo (8 ECTS), Ustavno pravo (9 ECTS) in Pravni sistem in institucije EU (7 ECTS), mora pa zbrati 45 ECTS, da se lahko vpiše v 2. letnik.

   *Primer: za redno napredovanje mora študent zbrati 45 ECTS. Tolikšno število točk lahko študent zbere tudi tako, da opravi vse izpite prvega letnika RAZEN npr. izpitne obveznosti pri predmetu Rimsko pravo in izpitne obveznosti pri predmetu Pravni sistem in institucije EU (oba predmeta skupaj imata 15 ECTS; v prvem letniku je skupaj 60 ECTS), pa ima vseeno zadostno število kreditnih točk ECTS za redno napredovanje.
    
  • Za "izjemno napredovanje" iz prvega v drugi letnik (takšno napredovanje presoja Komisija za študijske zadeve na podlagi opravičljivega razloga) mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu najmanj 31 kreditnih točk ECTS iz nabora predmetov prvega letnika -  prav tako iz naslova kateregakoli opravljenega predmeta (glej 85. člen Statuta UM).