Gremo na Erasmus - predstavitev Erasmus + izmenjav na Pravni fakulteti - 6.3. 2024

Študentski izziv UM: Izključitev in izstop družbenikov iz d.o.o.: izboljšanje pravne ureditve

Datum objave: 30.01.2024 | Datum poteka: 30.03.2024

Na PF UM bomo od 26. 2. 2024 do 12. 7. 2024 izvajali študentski izziv UM na temo izključitev in izstop družbenikov iz d.o.o. ter izboljšanja pravne ureditve.

V sklopu izziva bo analizirana ureditev izključitve in izstopa družbenikov iz d.o.o. in možnosti za izboljšanje uporabe teh institutov v praksi. Zakonska ureditev institutov izključitve in izstopa družbenikov je dokaj jasna, kljub temu pa je uporaba institutov v praksi načeloma odsvetovana iz več razlogov. V izzivu se bomo zato osredotočili na praktične težave v zvezi s tema postopkoma. Z vidika prava bo raziskovanje vključevalo analizo številnih pravnih vidikov postopkov. Pri tem bo obravnavana tako trenutno veljavna ureditev v Republiki Sloveniji kot tudi pravna ureditev in dobre prakse iz tujine (tako tuje zakonodaje kot rešitve iz prakse). Ob pravni analizi bodo obravnavani tudi poslovno-organizacijski in ekonomski vidiki teh institutov za družbe. Pri tem bo zasledovan predvsem cilj večje ekonomičnosti in skrajšanja postopkov za izključitev ali izstop družbenika iz družbe. Dognanja na tem področju imajo pomemben vpliv na oblikovanje ustreznih politik in pravnih rešitev in bi potencialno lahko vodila tudi do sprememb slovenske zakonodaje. Končni cilj izziva bo priprava strokovnega poročila o obravnavani tematiki. izključitve in izstopov družbenikov, ki bo lahko v pomoč tako družbenikom kot tudi družbam v praksi.

Študenti lahko izziv poiščete na spletni strani Študentski izzivi UM in se tam tudi prijavijo. Za svoje delo prejmejo tudi plačilo.

Povezava do izziva: https://si.um.si/izziv/izkljucitev-in-izstop-druzbenikov-iz-d-o-o-izboljsanje-pravne-ureditve

Prijava na izziv je mogoča do 9. 2. 2024!

Vljudno vabljeni!