Obvestila za študente

Vabljeni k prijavi: Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del

Datum objave: 04.01.2019 | Datum poteka: 30.01.2019

Obvestilo je poteklo!

Univerza v Mariboru pripravlja izobraževanja za zaposlene »Izpopolni UM«, s poudarkom na inovativnem učenju in poučevanju. Tokrat ste na izobraževanje vabljeni tudi študenti UM. Delavnico bosta izvedli profesorici s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Večina študentov na visokošolskem in/ali univerzitetnem študiju nima predmeta, pri katerem bi nadgradili ali vsaj utrdili pravila jezikovne kulture – od slovnice, pravopisa, besedja in stila. V navodilih za pripravo zaključnega dela pa je zapisano, da mora biti to ''jezikovno korektno''. Zato je prav, da izobraženec z diplomo Univerze v Mariboru zna tudi brez lektorja napisati zadostno jezikovno korektno besedilo.

  • Datum: 30.01.2019

  • Ura: 14:00

  • Rok prijave: 29.01.2019

  • Izvajalki: izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes

Prijavite se lahko na naslovu: https://www.um.si/kakovost/usposabljanje-zaposlenih/Strani/usposabljanje2.aspx?dogodekID=175