Dogodki

32. posvetovanje MEDICINA, PRAVO IN DRUŽBA

Datum objave: 07.03.2023 | Datum poteka: 26.03.2023

Dogodek je potekel!

KDAJ: četrtek in petek, 23. in 24. marca 2023
KJE: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija

Medicinska in Pravna fakulteta Univerze v Mariboru v sodelovanju z Zdravniškim in Pravniškim društvom v Mariboru pod okriljem Univerze v Mariboru organiziramo 23. in 24. marca 2023 že 32. tradicionalni posvet Medicina, pravo in družba.

Vsako leto izbiramo najbolj aktualne teme, ki povezujejo obe stroki in z odzivom družbe nanje. Tokratni izbor glavne teme je namenjen pogledu v prihodnost. Naslov teme je: Predvidevanja za obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti. Sklop predavanj zajema predvidevanja in načrtovanja obvladovanja tveganj pred pandemijami, razvoj medicine na področju digitalizacije in tehnologije, zdravljenja, telemedicine, regeneracije, pa tudi razvoj cepiv in zdravil ter poklicno izobraževanje zdravnikov v naslednjem desetletju.

Drugi temi sta Prihodnost poklicev in Izvedenstvo. Predavatelji na posvetih so ugledni strokovnjaki s področja medicine in prava tako iz domovine kot tujine. Posveta se vsako leto udeležuje veliko število zdravnikov, pravnikov, sociologov, filozofov in drugih poklicev, ki jih ta področja zanimajo, vabljeni so tudi študentje fakultet Univerze v Mariboru. V okviru teh posvetov izhaja tudi revija Medicine, Law & Society.  

Svoje delo, izkušnje in raziskovalne prispevke bodo na tem mednarodnem posvetu predstavili priznani domači in tuji strokovnjaki s področja medicine, prava, ekologije, družboslovja in drugih ved, ki bodo lahko s svojimi pogledi predstavili predvidevanje za obvladovanje globalnih tveganj za zdravje v prihodnosti, doma in po svetu, saj je to srečanje tradicionalno namenjeno interdisciplinarni obravnavi aktualnih problematik. Ta posvet je pomemben zlasti zato, ker omogoča uskladitev različnih strokovnih pogledov, izoblikovanje rešitev na odprta vprašanja, prav tako ključno povezovanje teorije in prakse. Na srečanju bomo pustili tudi dovolj časa za razpravo o predvidevanjih in načrtovanju obvladovanja tveganj pred pandemijami, drugimi katastrofalnimi tveganji za zdravje. Svoj pogled na razvoj medicine na področju digitalizacije, uvajanja tehnoloških rešitev, telemedicine, sintetične biologije, razvoja cepiv in zdravil v naslednjih 10 letih bodo predstavili domači in tuji strokovnjaki na tem področju. Drugi dan posveta sta predvideni dve ključni temi Prihodnost poklicev in Izvedenstvo. Na posvetu je tradicionalno predvidena mednarodna sekcija z obravnavo različnih vidikov digitalizacije v medicini in mednarodni pogled strokovnjakov glede pandemije Covid-19.

V sredo, 22. marca 2023 bo po spletu in v živo potekala Študentska delavnica na temo Migracije in zdravje.


Prijavite se lahko na spodnji povezavi:

PRIJAVNICA


Za morebitna dodatna vprašanja in informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 02 250 42 38 ali nam pišete na elektronski naslov: dekanat.pf@um.si
 

Organizacijski odbor posveta:
Prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med.
Prof. dr. Vesna Rijavec, univ. dipl. prav.
Prof. dr. Vojko Flis, dr. med.
Prof. dr. Suzana Kraljić, univ. dipl. prav.
Urška Kukovec, univ. dipl. prav.
Bojana Kmetec Rošic, univ. dipl. prav.
doc. dr. Jernej Završnik, dr. med.
asist. Zoran Simonović, dr. med.
prof. dr. Tjaša Ivanc, univ. dipl. prav.
Lea Knez, dr. med.