Dogodki

Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije 2018

Datum objave: 26.03.2018 | Datum poteka: 24.05.2018

Dogodek je potekel!

KDAJ: 17., 18. in 19. maja 2018
KJE: Kongresni center Portus, Hotel Slovenija, Portorož

Tradicionalni posvet bo potekal 17., 18. in 19. maja v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija), Portorož.


ČETRTEK, 17. maj 2018


9.30                      Otvoritev in pozdrav

9.45-13.00           Sekcija: Korporacijsko pravo – aktualna vprašanja poslovanja gospodarskih družb / Vodji: prof. dr. Marijan Kocbek, prof. dr. Saša Prelič

9.45-10.05          Poročilo o odvisnosti kot instrument varovanja delničarjev in upnikov odvisnih družb v koncernu doc.dr. Gregor Drnovšek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru/KPMG poslovno svetovanje, d.o.o., Ljubljana
10.05-10.25        Varstvo interesa imetnikov deležev gospodarskih družb s pravico do (denarne) odpravnine pri statusnih preoblikovanjih in izključitvah ter izstopih prof. dr. Saša Prelič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
10.25-10.45        Razrešnica, nezaupnica in odpoklic direktorjev gospodarskih družb – razlike v eno-dvotirnih sistemih upravljanja prof.dr. Marijan Kocbek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru 
10.45-11.15         Odmor

11.15-11.35         Problematika sankcioniranja insiderstva prof. dr. Nataša Samec Berghaus, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
11.35-11.55         Varstvo upnikov gospodarske družbe z uveljavljanjem njenih terjatev mag. Jerneja Prostor, asistentka Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
11.55-13.00         Razprava

13.00-15.00         Odmor za kosilo

15.00-17.00         Sekcija: Gospodarsko pogodbeno pravo / Vodja: prof. dr. Vesna Kranjc

15.00-15.20         Protipravna pogodbena dodelitev državne pomoči prof. dr. Aleš Ferčič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
15.20-15.40         Neveljavnost pogodbe zaradi kršitve pravil o javnem naročanju asist.Klemen Drnovšek, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
15.40-16.00         Terjatve podizvajalcev prof. dr. Vesna Kranjc, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
16.00-16.20         Protipravnost in zastaranje v novejši sodni praksi mag. Igor Strnad, sodnik na Višjem sodišču v Mariboru
16.20-16.40         Varstvo pravic delavcev v primeru outsourcinga prof. dr. Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
16.40-17.00         Razprava

17.00-19.00     Okrogla miza Pravni vidiki medijskega poročanja o gospodarstvu / Vodji: prof. dr. Šime Ivanjko, doc. dr. Miha Šepec, ob sodelovanju ustavnega sodnika prof. dr. Rajka Kneza (Pravica do izražanja)

 


PETEK, 18. maj 2018


9.00-13.00           Sekcija: Digitalna revolucija v pravu / Vodja: prof. dr. Tomaž Keresteš

9.00-9.20             Nove tehnologije, ki so izziv za pravo in pravnike (tehnologija blokov in kripto valute) prof.dr. Boštjan Kežmah, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru
9.20-9.40             Sodno odločanje in umetna inteligenca prof.dr. Tomaž Keresteš, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
9.40-10.00           Splošna uredba o varstvu podatkov in poglavitne novosti dr. Urška Kežmah, Pravna fakulteta Univerze v Maribor
10.00-10.20         Dopustnost elektronskih dokazov: nove dimenzije dokazovanja v civilnih sodnih postopkih prof.dr. Tjaša Ivanc, Thomas Heller, Pravna fakulteta Univerze v Maribor
10.20-10.40         Razprava

10.40-11.00         Odmor

11.00-11.20         Nove tehnologije, nove priložnosti za pralce denarja, Klavdija Jurkošek Seitl, Deloitte d.o.o., Ljubljana
11.20-11.40         Nova era finančnega kriminala Dr. Yuri Sidorovich, Deloitte d.o.o., Ljubljana
11.40-13.00         Razprava

13.00-15.00         Odmor za kosilo

15.00-17.00         Sekcija: Prepletanje prostorske in gradbene zakonodaje s stvarnim pravom / Vodja: prof. dr. Renato Vrenčur

15.00-15.20         Prepletanje prostorske in gradbene zakonodaje s stvarnim pravom prof.dr. Renato Vrenčur, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
15.20-15.40         Poudarki nove gradbene in okoljske zakonodaje Luka Ivanič, Ministrstvo za okolje in prostor
15.40-16.00         Omejitve, prepovedi in rešitve po novi gradbeni zakonodaji – legalizacija črnih gradenj Stipan Mudražija, višji predavatelj na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
16.00-16.30         Odmor
16.30-16.50         Razlastitev in javno dobro prof. dr. Matjaž Tratnik, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
16.50-17.00         Razprava
 

16.30-18.00         Sekcija: Prekrški in davki v gospodarstvu / Vodji: prof. dr. Bojan Tičar, prof. dr. Bojan Škof

16.30-16.50         Pravna ureditev prekrškov in administrativnih kazni v gospodarstvu (de lege lata) prof.dr. Bojan Tičar, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, prof. dr. Andreja Primec, Ekonomsko poslovna fakulteta Univerze v Mariboru
16.50-17.10         (Ne)logičnost davčnih obresti doc. dr. Jernej Podlipnik, davčni svetovalec, docent na Fakulteti za državne in evropske študije in predavatelj na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
17.10.-17.30         Samoprijava davka – institut za prekrškovno oprostitev zavezanca ali povečanje davčnih prihodkov mag. Marjan Špilar, direktor Finančnega urada Maribor
17.30-17.50         Problematika izplačila plač s posebnim poudarkom na prekrškovnem pravu mag. Mojca Tancer Verboten, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
17.50-18.00         Razprava

17.00-19.00         Pravna sredstva v civilnih postopkih - posvet o zaključkih projekta B IAREv angleškem jeziku vzporedno v posebni dvorani odprto za vse / Vodja: dr. Vesna Rijavec

20.00                    Družabni večer


SOBOTA, 19. maj 2018 – v angleščini


9.00-13.00           Pravna sredstva v civilnih postopkih primerjalnopravni in čezmejni vidiki, soodnostnost z uspešnostjo oz. vpliv na uspešnost izterjave denarnih obveznosti / Vodji: Prof. dr. Bettina Nunner Karautgasser, prof. dr. Aleš Galič

Sodelujoči: prof. dr. Wendy Kennett, prof. dr. Jiri Valdhans, prof. dr. Eduard Kunštek, prof. dr. Ivana Kunda, Prof. dr. Remco Van Rhee, Vigintas Visinskis, prof. dr. Aleš Galič, doc. dr. Jorg Sladič, Francesco Mansi, prof. dr. Jose Caramelo Gomes, prof. dr. Verica Trstenjak, prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tomaž Keresteš, prof. dr. Tjaša Ivanc, prof. dr. Martina Repas, prof. dr. Suzana Kraljić, dr. Andrej Ekart, prof. dr. Alan Uzelac.

 1. Diskusijska skupina: Redna in izredna pravna sredstva v civilnih postopkih (Italija, Nemčija, Nizozemska, Hrvaška, Slovenija, Litva, Avstrija, Češka, Estonija)
 2. Diskusijska skupina: BU IA – Procesne različice za uveljavljanje razlogov proti tujim izvršilnim naslovom
  Predvidene teme za razpravo:
 • Kateri del tuje sodbe je predmet priznanja in izvršitve? Celotno besedilo ali pa samo izrek?
 • Kako se nov instrument - zahteva za (ne) priznanje ali (ne) izvršitev vključuje v nacionalne sisteme?
 • Začasna prekinitev izvršbe (odlog) - z vidika različnih nacionalnih sistemov?
 • Narava odločitve nacionalnih sodišč o priznanju in izvršitvi po odpravi exequatur-deklaratorne ali konstitutivne?
 • Predlogi za ureditev pravnih sredstev proti sodni odločbi o priznanju in izvršitvi v državi izvršbe
   

►►►PRIJAVA►►► (prijava ni več mogoče, za dodatne informacije: dekanat.pf@um.si)

KOTIZACIJA IN INFROMACIJE
Kotizacija znaša za vse tri dni 240 EUR (+22% DDV).
Samo za prvi dan znaša kotizacija 140 EUR (+22% DDV).
Za drugi in tretji dan posveta znaša kotizacija 140 EUR (+22% DDV).

Ugodnosti za soorganizatorje posveta

40% popust pri plačilu kotizacije.
Kotizacija tako znaša:

 • Za vse tri dni 144,00 EUR (+22% DDV).
 • Samo za prvi dan znaša kotizacija 84,00 EUR (+22% DDV).
 • Za drugi in tretji dan posveta znaša kotizacija 84,00 EUR (+22% DDV).

Znižana kotizacija vključuje udeležbo na posvetu, gradivo ter postrežbo na posvetu. Znižana kotizacija ne vključuje udeležbe na družabnih srečanjih posveta. Prijava in doplačilo na družabna srečanja (v višini 20,00 EUR na srečanje) je možna ob predhodni najavi.

Kotizacijo je potrebno nakazati pred pričetkom posveta na naslov: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor, IBAN: SI56 0110 0609 0122 141, BIC: BSLJSI2X, referenca SI00 6504, koda namena: OTHR, namen: kotizacija.

Pisne odjave se upoštevajo tri delovne dni pred izvedbo. V primeru nepravočasne pisne odjave se zaračuna 50 odstotkov celotne kotizacije, v primeru neudeležbe brez pisne odjave pa se kotizacije ne vrača oziroma se jo zaračuna v celoti.

Več informacij po elektronski pošti dekanat.pf@um.si.

 

Soorganizatorji

 

Sponzorji:

Medijski spoznorji:

 

 

Informacije o namestitvah:

 

Tip sobe

Cena v EUR na dan

Hotel Slovenija*****

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo / dan)       

110,00
140,00
1,27

Grand Hotel Portorož **** Superior

Executive Double Room Single Occupancy
Executive Double Room
Standard Double Room - Single Occupancy
Standard Double Room
Turistična taksa (na osebo / dan) 

105,00
130,00
95,00
110,00
1,27

Hotel Apollo**** Superior

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo / dan)

85,00
110,00
1,27

Hotel Riviera**** Superior

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo / dan)

85,00
110,00
1,27

Neptun / Mirna ****

 

Double room single occupancy
Double room
Turistična taksa (na osebo /dan)

80,00
100,00
1,27

Ob rezervaciji obvezno navedite dogodek: Gospodarski subjekti na trgu in evropske dimenzije.

 

Rezervacije:

tel. št. 05 692 90 01

booking@lifeclass.net