Novice

Predstavitveni dan Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 20.10.2022 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru smo 30. septembra 2022 za novo generacijo študentov prava izvedli PREDSTAVITVENI DAN PF UM.

Dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Vesne Rijavec, je 62. generacijo študentov prava, nagovorila z besedami, da jih bodo prihodnja leta trajno zaznamovala za vse življenje, naša fakulteta bo namreč postala njihov drugi dom.

Ga. dekanica, red. prof. dr. Vesna Rijavec, je študente 1. letnika Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo opomnila, da je PRAVO v vsakodnevnem življenju izredno pomembno. Ureja vse najpomembnejše odnose v naši družbi. Družba brez njega ne more delovati. Kot bodoči pravniki, se morajo tudi zavedati, da pravo močno vpliva na usode vseh ljudi. To pravo pa ne izhaja zgolj iz knjig in zakonov, temveč ga udejanjamo mi ljudje, mi pravniki. Zato imamo pravniki veliko odgovornost pri svojem delu, saj z njim globoko posegamo v življenja drugih ljudi. Da bi lahko svoj poklic nekoč odgovorno opravljali, morajo študenti svojo odgovornost kazati že tekom študija. Samo z resnim odnosom do študija bodo lahko odgovorni pravniki. V praksi dobrih pravnikov vedno primanjkuje, slabih pravnikov pa nihče ne potrebuje.

Svoj uvodni nagovor je zaključila z iskreno dobrodošlico in študente predala v roke kolegom, ki so predstavili fakulteto in njene značilnosti. Program Predstavitvenega dneva je moderirala Maja Habjanič, tajnik PF UM.

Knjižnico kot laboratorij za študente prava je predstavila mag. Natalija Orešek, bibliotekarka. Študij v tujini v študijskem letu 2022/23  – Program ERASMUS+ in status študenta s posebnimi potrebami ter status študenta s posebnim statusom je predstavila red. prof. dr. Suzana Kraljić, Erasmus koordinatorica in tutor učitelj za študente s posebnim statusom. Mladi raziskovalec Aljoša Polajžar je predstavil domača in mednarodna študentska tekmovanja. Predstavitev možnosti vključitve študentov v dejavnosti Študentskega sveta in obštudijskih aktivnosti je izvedla Asja Lešnik, prodekanica za študentska vprašanja, Študentski svet PF UM ter skupaj z ostalimi študenti PF UM odgovorila na vsa vprašanja brucev. Zaključno predstavitev študentskega tutorstva je predstavil magistrski študent Matej Rožmarin, ki je v tem štud. letu 2022/2023 koordinator tutorjev.

Vsem študentom PRAVA na naši fakulteti želimo uspešen študij. Študenti ne pozabite, da ko boste uporabljali pravo, ga boste tudi razlagali in prav skozi to razlago boste v pravo lahko vnašali svoje vrednote.

Vabljeni k ogledu >> FOTOGALERIJE <<.