asist. Aljoša Polajžar, mag. prav.

Delovno mesto: Mladi raziskovalec
E-mail: aljosa.polajzar@um.si
Telefon: +386 (0)2 2504 242
Prostor: 09
Katedra: Katedra za delovno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Delovno pravo (V)
COBISS
SICRIS
Biografija:

Asist. Aljoša Polajžar, mag. prav. je mladi raziskovalec in asistent na Pravni fakulteti UM. Kot doktorski kandidat pod mentorstvom prof. dr. Darje Senčur Peček pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom: »Kolektivne delavske pravice platformnih delavcev«. Raziskovalno se ukvarja predvsem s številnimi različnimi pravnimi vidiki položaja delavca v delovnem razmerju (nove oblike dela, varstvo zasebnosti delavca, kolektivne pravice, izzivi digitalizacije itd.). Na področju prava javnih uslužbencev je sodeloval kot soavtor komentarjev ZJU in ZSPJS. Je avtor številnih znanstvenih in strokovnih člankov s področja prava v angleškem in slovenskem jeziku (glej COBISS in SICRIS). Je pomočnik uredništva mednarodne znanstvene revije LeXonomica (WoS) za področje prava in ekonomije. Opravlja funkcijo fakultetnega koordinatorja mednarodnih Moot Court in Model United Nations (MUN) tekmovanj, ki se jih je kot tekmovalec in somentor v času študija udeleževal tudi sam.

Magistriral je leta 2020 (obdobje študija 2015-2020) na temo varstva zasebnosti na delovnem mestu v dobi digitalizacije (s področij delovnega prava, varstva osebnih podatkov (GDPR), prava človekovih pravic in EU).

Več o njem preberite tukaj: Linkedin


»Europass CV v angleškem jeziku«