Obvestila

Objavljen je urnik za študijsko leto 2023/2024

Datum objave: 29.09.2023 | Datum poteka: 30.09.2024

Spoštovani študenti.

Objavili smo U R N I K E za študijsko leto 2023/2024.

Do urnikov lahko dostopate s klikom na urniki v vrstici, ki se nahaja na vrhu spletne strani Pravne fakultete Maribor

ali pod kategorijo: Študij -> Urniki.


Izredne študente obveščamo, da urnik še ni dokončen oz. obstaja možnost naknadnih sprememb, saj še vedno potekajo vpisi na izredno obliko študija in še nimamo točnega števila vpisanih študentov.


Objavljene so skupine vaj in seminarjev >>>>.

LEGENDA KRATIC, ki so uporabljene v urnikih:

  • PRAVO 1 UN - 1. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • PRAVO 2 UN - 2. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • PRAVO 3 UN - 3. letnik Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo
  • V - vaje (razdelitev v tabeli spodaj)
  • S - seminarji (razdelitev v tabeli spodaj)
  • PRAVO 1 MAG - 1. letnik Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo
  • PRAVO 2 MAG - 2. letnik Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo
  • V - vaje (razdelitev v tabeli spodaj)
  • S - seminarji (razdelitev v tabeli spodaj)

OBRAZLOŽITEV glede predavanj, skupin in vaj

Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Seminarji za 1. in 2. letnik se bodo izvajali v dveh (2) skupinah, vaje za 1. in 2. letnik v treh (3) skupinah.
Seminarji za 3. letnik v eni (1) skupini in vaje v dveh (2) skupinah.

V razpredelnici spodaj je razvidno v katero skupino vaj oz. seminarjev se umešča študenta.

1. LETNIK VAJE

 

PRAVO 1 UN V 1. skupina

A - Ke

PRAVO 1 UN V 2. skupina

Kl - Pi

PRAVO 1 UN V 3. skupina

Pl - Ž

 

1. LETNIK SEMINARJI

 
PRAVO 1 UN S 1. skupina

A - L

PRAVO 1 UN S 2. skupina

M - Ž

 

2. LETNIK VAJE

 
PRAVO 2 UN V 1. skupina

A - Ko

PRAVO 2 UN V 2. skupina

Kš - Sa

PRAVO 2 UN V 3. skupina

Se - Ž

 

2. LETNIK SEMINARJI

 
PRAVO 2 UN S 1. skupina

A - M

PRAVO 2 UN S 2. skupina

N - Ž

 

3. LETNIK VAJE

 
PRAVO 3 UN V 1. skupina

A - N

PRAVO 3 UN V 2. skupina

P - Ž


* Seminarji na Univerzitetnem študijskem programu 1. stopnje Pravo se bodo v 3. letniku izvajali v eni (1) skupini.
 

Magistrski študijski program 2. stopnje

Vaje se bodo izvajale v dveh skupinah, predavanja in seminarji pa v eni skupini.

1. LETNIK VAJE

 
PRAVO 1 MAG V 1. skupina

A - Kol

PRAVO 1 MAG V 2. skupina

Kor - Ž

 

2. LETNIK VAJE

 
PRAVO 2 MAG V 1. skupina

A - L

PRAVO 2 MAG V 2. skupina

M - Ž