izr. prof. dr. Aleš Ferčič, univ. dipl. prav.

Delovno mesto: visokošolski učitelj
E-mail: ales.fercic@um.si
Telefon: +386 (0) 2 250 42 67
Prostor: 016
Govorilne in tutorske ure
Katedra: Katedra za ustavno, upravno in finančno pravo, Katedra za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose, Katedra za civilno, mednarodno zasebno in primerjalno pravo
Sodeluje pri predmetih:
  • Pravni sistem in institucije EU (P, V)
  • Upravno pravo (P, V)
  • Ustavno in upravno pravo ter sistem EU (P, V): izbrane teme
COBISS
SICRIS
Biografija:

Dr. Aleš Ferčič je izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, predstojnik Inštituta za javno pravo pri Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, član Inštituta za evropsko pravo s sedežem na Dunaju (European Law Institute) ter arbiter pri Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je nosilec naslednjih predmetov: Ustavno in upravno pravo ter sistem Evropske unije: izbrane teme (B2), Evropsko gospodarsko pravo (B2) in Upravno pravo (B1), poleg tega pa izvaja še predavanja in vaje pri predmetu Pravni sistem in institucije Evropske unije (B1). V okviru programa za t. i. Erasmus študente izvaja predavanja pri predmetu Konkurenčno pravo Evropske unije (European Union Competition Law) in pri predmetu Pravni sistem in institucije Evropske unije (European Union Legal System and Institutions). Občasno kot vabljeni oziroma gostujoči profesor predava na nekaterih slovenskih in tujih fakultetah oziroma univerzah, najtesnejše stike pa ima s Pravno fakulteto Univerze Karla in Franza v Gradcu (Rechtswissenschaftliche Fakultät, Karl-Franzens-Universität Graz). Na pedagoškem področju je nadalje že vrsto let aktiven kot mentor oziroma somentor ekipam študentk in študentov Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj, zadnja leta predvsem tekmovanja na področju evropskega prava (European Law Moot Court).

Na raziskovalnem področju je usmerjen predvsem v slovensko in evropsko upravno oziroma javno gospodarsko pravo, znotraj tega pa predvsem v državne pomoči podjetjem in nasploh konkurenčno pravo, v regulirane sektorje (energetika, telekomunikacije in poštne storitve ter železniški promet), v javne službe ter v poslovanje javnega sektorja, zlasti javnih podjetij. Poleg tega raziskuje tudi temeljne institute slovenskega in evropskega ustavnega in upravnega prava in vprašanja, povezana z evropeizacijo javnega prava (ta vprašanja je med drugim obravnaval v okviru Jean Monnet projekta Evropske unije, katerega nosilec je bil). Je avtor oziroma soavtor več člankov in knjig, izdanih pri domačih in tujih založbah (npr. Kluwer Law International, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Verlag C. H. Beck, C. F. Müller Verlag), kot je razvidno iz bibliografije.