Novice

Novice 241 do 260 od 366

Študentski projekti v letu 2020

Datum objave: 22.01.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

V letu 2020 je Pravna fakulteta v Mariboru izedla štiri (4) študentske projekte pod mentorstvom izr. prof. dr. Tjaše Ivanc, doc. dr. Mihe Šepca, red. prof. dr. Martine Repas in doc. dr. Petre Weingerl. Gre za t.i. ŠIPK projekte – Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki povezujejo visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami ter PKP projekte - Po kreativni poti do znanja, ki omogočajo povezovanje visokošolskih zavodov z (ne)gospodarstvom. Projekti študentom omogočajo, da pridobijo praktične izkušnje že v času študija.

Izvajali smo sledeče projekte:

1. PKP: Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost naslovov v javnih evidencah in na terenu (partner: Pošta Slovenije d.o.o.) 
Pedagoška mentorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

2. ŠIPK: Novinarstvo in kazensko pravo – od svobode tiska do varne družbe - NOVIKA (partner: DNS in Inštitut za medijsko kulturo)
Pedagoški mentor: doc. dr. Miha Šepec

3. ŠIPK: Označbe geografskega izvora in njihov vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva - OGIKSG (partner: Inštitut za intelektualno lastnino)
Pedagoška mentorica: prof. dr. Martina Repas

4. ŠIPK: Temeljne pravice in izzivi digitalizacije: od pravne ureditve do prakse - TEMDIG (partner: Zavod PIP)
Pedagoška mentorica: doc. dr. Petra Weingerl

Več o projektih si lahko preberete na naši spletni strani pod Raziskovanje >> Raziskovalna skupina in projekti >> Študentski projekti.

Projekte PKP in ŠIPK sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

Jubiljejna številka glasila študentov IUSTO IURE

Datum objave: 12.01.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Vljudno vabljeni k branju decembrske jubilejne številke glasila mariborskih študentov prava IUSTO IURE.

Iz uvodnika urednice glasila študentke Urške Grubač Kaučič: "V letu, ki smo ga študentje preživeli na fakulteti izza ekrana, naša fakulteta obeležuje slavnostni jubilej. Tako lahko rečemo, da se je naša fakulteta prelevila iz mične gospodične v pravo uglajeno gospo, ki lahko svojim študentom marsikaj ponudi. Njena paleta okusov se razprostira vse od širokega nabora študijskih predmetov, ki jih študentje skozi svoj študij spoznamo, do bolj neformalnih znanj, ki so za mlade pravnike še kako prepotrebna, kot so udeležba na tekmovanjih in sodelovanje pri raznih projektih. Pod svojim okriljem pa ta naša gospa gosti tudi ugledne pravnike, ki jim imamo študentje privilegij vsakodnevno prisluhniti na predavanjih."

Celotno vsebino preberite >> tukaj <<.

Tekmovanje iz mediacije (na daljavo) 2020

Datum objave: 03.12.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V sredo, 2. 12. 2020, je Študentski svet PF UM usešno izvedel vsakoletno Tekmovanje iz mediacije, ki je letos potekalo v nekoliko drugačni obliki.  Vsi tekmovalci, študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru, so se izjemno izkazali, a je komisija na koncu kot najboljšo mediatorko izbrala študentko Mašo Godec, kot nojboljšo delodajalko študentko Kajo Lenart in kot najboljšo delavko Anamari Grušovnik

Komisijo tekmovanja so sestavljale tri članice, prof. dr. Darja Senčur Peček, visokošolska učiteljica na PF UM, mag. Nataša Ciraj, mediatorka za področje delovnega pravana Delovnem sodišču v Mariboruin mag. Helena Polič-Kosi,odvetnica kot specialistka delovnega prava in socialne varnosti. 

Letošnje nagrade zmagovalcem je zagotovilo podjetje Uradni list d.o.o., za kar se mu lepo zahvaljujemo.

Iskrene čestitke zmagovalkam, pohvale si zaslužijo prav vsi udeleženci tekmovanja.

Spletni seminar za sodnike in odvetnike pod naslovom: »UČINKOVITA UPORABA EVROPSKIH ČEZMEJNIH CIVILNIH POSTOPKOV - Postopek za evropski plačilni nalog«

Datum objave: 26.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

26. in 27. novembra 2020 poteka v organizaciji Pravne fakultete Univerze v Mariboru spletni seminar za sodnike in odvetnike pod naslovom: »UČINKOVITA UPORABA EVROPSKIH ČEZMEJNIH CIVILNIH POSTOPKOV - Postopek za evropski plačilni nalog«.

Organizator dogodka je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, okviru evropskega projekta »Train 2 EN4CE«, ki ga sofinancira EU iz JUSTICE programa. Projekt »Train 2 EN4CE« koordinira Pravna fakulteta Maribor, v njem sodeluje še 7 pravnih fakultet iz EU ter iz Albanije. Projekt je namenjen izboljšanju poznavanja pravnih inštrumentov EU za čezmejno izterjavo dolgov.

Sodelujoči predavatelji:

 • Prof. dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Mag. Maja Čarni Pretnar, Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, Ministrstvo za pravosodje RS
 • Izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Dr. Ccocou Marius Mensah, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru
 • Asist. Denis Baghrizabehi
 • Asist. Kristjan Zahrastnik

Več kot 200 udeležencev kaže na pomen evropskega plačilnega naloga kot čezmejnega pravnega inštrumenta Evropske unije, uvedenega z namenom za učinkovito čezmejno izterjavo dolgov.

O knjigi prof. Šime Ivanjka AFORIZMI IN RAZMIŠLJANJA: O PRAVU IN PRAVNIKIH dr. Marko Pavliha v 44. številki Pravne prakse

Datum objave: 24.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Platon je malce pristransko in protislovno ugotavljal, da so vsi veliki in trajni napori "stvar mladih", hkrati pa je smelo pripomnil, da so po srečanju z Abrahamom izbranim moškim in ženskam vendarle namenjena še večja poslanstva, kajti ko "dosežejo petdeseto leto starosti, je treba tiste, ki so vzdržali in se odlikovali pri delu in v znanostih, popeljati k cilju in jih prisiliti, da uperijo svetli žarek svoje duše navzgor in se zazrejo v pravir vse svetlobe."

Eden takšnih modrecev je zasl. prof. dr. Šime Ivanjko, vrhunski pravni strokovnjak, živahen in priljubljen učitelj, raziskovalec, neumoren tvorec idej, pobudnik in snovalec Pravne prakse (pred skoraj štiridesetimi leti!), pisec, urednik, podjetnik, svetovalec in še marsikaj bi se našlo v njegovem bogatem opusu.

Profesor Ivanjko je letos dopolnil 80 let, a je še vedno mladostniško aktiven in besedno tako močan kot še nikoli, da dobesedno premika gore v podobi človeške nravi.

Aforizmi so vsebinsko povezani z rimskim pravnim razmišljanjem in misleci grško-rimske dobe, študijem prava in mariborskimi študenti, vlogo prava, položajem pravnika, mediji, etiko in moralo ter splošno vsebino, ki je (ne)posredno povezana s pravom. Profesor Ivanjko s filozofsko subtilnostjo kritično razglablja o perečih temah, ki zadevajo občo družbo, in ne zgolj pravniške srenje, čeravno so se pogosto utrnile ravno v predavalnicah pravne fakultete, recimo: pretirano podatkovno naravnano izobraževanje pravnikov in njihova (pre)pičla vzgoja; pomanjkanje etike, etosa, morale, pravičnosti, resnicoljubnosti, človeške topline in ljubeznivosti v pravu; pokončnost, zaupnost, zlato pravilo, kategorični imperativ in preostale vrednote ter vrline; pomen vsebinskega razumevanja rimskega prava in znanja latinščine; pretirani pozitivizem med pravniki in prešibek aktivizem; nevarnosti pravnega izumiteljstva; politično maličenje prava; pavšalne kritike pravosodja in odvetništva; prevlada samopašnih trditev nad zvedavimi vprašanji; kritiziranje drugih kolegic in kolegov kot samohvala po obrnjeni poti; umetna inteligenca v pravu; ocenjevanje ambicioznih in pasivnih študentov itd. Kakopak se tudi koronavirusu ni mogel izogniti.

Celoten zapis dr. Marka Pavlihe, dr. pravnih znanosti, rednega profesorja na FPP UL, gostujočega profesorja in guvernerja na IMO IMLI na Malti lahko preberete v Pravni praksi, št. 44, 2020, str. 32-33 z dne 12. 11. 2020.

 

Kar trije visokošolski učitelji s Pravne fakultete UM med 10 NAJVPLIVNEJŠIMI PRAVNIKI LETA 2020

Datum objave: 18.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Na osrednjem slovenskem pravnem portalu IUS-INFO se je končal jubilejni, že 20. izbor, ki običajno poteka v delih. Izmed dvajsetih finalistov se je med najvplivnejše uvrstilo 10 pravnikov, ki so dobili največ glasov, med njimi so kar TRIJE s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Letos med izbranimi pravniki ni novih imen. Znova so skromno zastopane pravnice, saj sta se v deseterico najvplivnejših uvrstili le dve. Na splošno pa močan vpliv ohranjajo pravniki z akademskega področja — kar osem izmed njih je doktorjev oziroma doktoric znanosti.
 
Iskrene čestitke red. prof. dr. Janji HOJNIK, red. prof. dr. Juriju Toplaku in doc. dr. Mihi Šepcu.
 

Ponoven uspeh študentov Pravne fakultete UM na tekmovanju MUNLaws

Datum objave: 17.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je  pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka in Aljoše Polajžarja med 12. in 15. novembrom udeležila tekmovanja MUNLawS, ki ga je organizirala Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Tekmovalci Eko Doedel, Maruša Mujdrica, Lejla Veladžić in Pina Hrovat so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborili prestižen naziv Best University Delegation.

Posebej gre izpostaviti tekmovalca Eka Doedela, ki si je prislužil naziv Best University Delegate v okviru Varnostnega sveta ZN (Security Council). Tudi Maruša Mujdrica si je zaradi odličnega nastopa prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru Sveta za človekove pravice ZN (Human Rights Council).

MUNLawS je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Od leta 2013 se je konference MUNLawS udeležilo več kot 500 udeležencev iz 30 držav in 4 kontinentov.

Delegaciji čestitamo za uspehe na tekmovanju!

Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ) v e-obliki ter Stvarnopravni zakonik (SPZ) v e-obliki

Datum objave: 16.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

E-paket Stvarno pravo z e-komentarjem SPZ v sodelovanju z urednikoma dr. Nino Plavšak in prof. dr. Renatom Vrenčurjem

Stvarnopravni zakonik (SPZ) velja od leta 2003 in je do danes doživel že vrsto sprememb.

V sodelovanju z urednikoma dr. Nino Plavšak in prof. dr. Renatom Vrenčurjem in več avtorji je nastal komentar Stvarnopravnega zakonika, ki predstavlja osnovo e-paketa Stvarno pravo.

V e-paket Stvarno pravo sovključili še vrsto drugih, vsebinsko in smiselno povezanih dokumentov, ki jih bodo ob vsaki spremembi sproti posodobili.

Glavne prednosti e-paketa Stvarno pravo

 • Vsi predpisi se sproti ažurirajo (zakonodaja) in dodajajo
 • Sodna praksa vseh sodišč, nastala na osnovi zakona se sproti dodaja
 • Vzorci dokumentov so sproti dodani in ažurni na podlagi SPZ
 • Uporabnik ima svoje namizje (t.i. dashboard)
 • Enostavna navigacija po poglavjih zakona in členih
 • Iskalnik po besedilu ter hitro iskanje komentarja po številki člena
 • Vse vsebine so zbrane na enem mestu in povezane med seboj
   

Več na: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Vsebina/Epaket-SPZ

E-paket Obligacije z e-komentarjem Obligacijskega zakonika (OZ) - izšla je prva knjiga komentarja splošnega dela OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA

Datum objave: 12.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri založbi TAX-FIN-LEX je izšel komentar splošnega dela OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA avtorjev dr. Nine Plavšak, prof. dr. Mihe Juharta in profesorja mariborske pravne fakultete izr. prof. dr. Renata Vrenčurja.

Obligacijski zakonik (OZ) velja od leta 2002 in je do danes doživel že nekaj sprememb. Da bi lahko ponudili vedno ažuren zakon in tudi vedno ažuren komentar, je v sodelovanju z urednico dr. Nino Plavšak, ki je poleg prof. dr. Renata Vrenčurja in prof. dr. Mihe Juharta tudi avtorica splošnega dela in skupaj z več avtorji tudi posebnega dela Obligacijskega zakonika, nastal e-paket OBLIGACIJE, ki prinaša povsem nov pristop v e-založništvu.

Od izdaje prvega komentarja Obligacijskega zakonika (OZ) je preteklo več kot 15 let. Novi komentar OZ kvalitetno presega standardne komentarje zakonov in uporablja sodobnejši, bolj poglobljen in preglednejši pristop. Večina vsebin prvega komentarja OZ je v novem komentarju pomembno dopolnjena, nekatere vsebine, ki so bile v prvem komentarju skopo obravnavane, pa so v novem komentarju razložene na novo.

KAJ NAJ PRINAŠA NOV PRISTOP V UPORABI E-ZALOŽNIŠTVA

 • Besedilo in komentar Obligacijskega zakonika sta dostopna v e-obliki na portalu Tax-Fin-Lex
 • Komentar zakona bodo avtorji sproti ažurirali
 • Zakon in vse povezane predpise sproti ažurirajo in dodajajo v e-paket
 • Sodno prakso vseh sodišč, nastalo na osnovi zakona, v e-paket sproti dodajajo
 • Uporabnik ima svoje namizje (t.i. dashboard), kjer ima svoja iskanja, priljubljene dokumente in komentarje
 • Ob členu zakona ali pa ob komentarju lahko uporabnik doda lastne komentarje, ki so vidni njemu ali pa celotni skupini, ki jo določi
   

 

Več o e-paketu Obligacije in možnosti naročila kliknite >>tukaj<<.

 

25 let notariata v samostojni Sloveniji in izid Notarskega vestnika - 25 let notariata v samostojni Sloveniji

Datum objave: 10.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

1. junija 2020 mineva 25 let, ko so prvi notarji začeli s svojim delom po ponovni uvedbi notariata v Republiki Sloveniji, ki je bil  leta 1944 ukinjen z Odlokom o odpravi javnih notarjev in javnonotarskih zbornic.

V Notarskem vestniku, ki je izšel ob tem jubileju, sta besedilo prispevala tudi dekanica PF UM red. prof. dr. Vesna Rijavec s prispevkom Pregled ZNP-1 in vloge notarja v nepravdnih postopkih in izr. prof. dr. Borut Holcman s prispevkom Četrt stoletja delovanja slovenskih notarjev ob tisočletni tradiciji notariata. Slednji je tudi pripravil posnetek  o zgodovini slovenskega notariata, ki si ga lahko ogledate na: https://bit.ly/2XX7DLK.

Spoštovane notarke in notarje je prav tako nagovoril izr. prof. dr. Borut Holcman. Govoru lahko prisluhnete s klikom na povezavo.

Notarska zbornica Slovenije  se je odločila, da ne glede na to, da je zdravstvena kriza ob izbruhu epidemije z boleznijo COVID-19 preprečila izvedbo slavnostne akademije z ugledno mednarodno zasedbo, vseeno obeleži to pomembno obletnico s slavnostno redno letno skupščino, ki je v celoti  potekala  v virtualnem okolju.  Prvi del skupščine so zapolnili slavnostni nagovori in čestitke, ki jih je slovenski notariat prejel ob svoji 25-letnici delovanja. Čestitkam predsednika države Boruta Pahorja, častnega pokrovitelja, ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič, so se pridružili tudi pomembni predstavniki slovenskega pravosodnega sistema in sopotniki ter soustvarjalci notariata v  njegovi 25-letni zgodovini.  O pomembnem pomenu in vlogi slovenskega notariata v evropskem prostoru pa so v svojih čestitkah spregovorili predsedniki notarskih zbornic iz večjega števila evropskih držav, kjer je uveljavljen latinski tip notariata. Čestitkam se je z osebno poslanico pridružil tudi predsednik CNUE – Evropske zveze notariatov Georgios Rouskas.

Posnetek slavnostne skupščine ob 25-letnici notariata v samostojni Sloveniji si lahko ogledate na:  https://bit.ly/3gLS1TL

Posnetek nagovora predsednice NZS Sonje Kralj na novinarski konferenci ob 25-letnici notariata v samostojni  Sloveniji si lahko ogledate na: https://bit.ly/2Bts63a

Kratki presek celotne  slavnostne skupščine pa si lahko ogledate na povezavi: https://notzs.miteam.si/asset/rfTrnSknJGqdgYzYh .
 

Vir: Notarska zbornica Slovenije (https://www.notar-z.si/aktualno/25-let-notariata-v-samostojni-sloveniji). 

UM se je uvrstila na Timesovo lestvico na desetih študijskih področjih, tudi na področju PRAVO

Datum objave: 03.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Times Higher Education World University Rankings by subject 2021 je lestvica, ki presoja univerze v vseh njihovih glavnih nalogah: poučevanja, raziskavanja, prenosa znanja in mednarodnega sodelovanja. Uporablja 13 kazalnikov uspešnosti, ki zagotavljajo celovite in uravnotežene primerjave, ki jim zaupajo študenti, akademsko osebje, vodje univerz, industrija in vlade.

Na Timesovi lestvici znanstvenih področjih naravoslovja, pedagoških ved in prava je Univerza v Mariboru najbolje ocenjena univerza v Sloveniji.

Kazalniki uspešnosti so razvrščeni v pet področij: poučevanje (učno okolje); raziskovanje (obseg, dohodek in ugled); citati (vpliv na raziskave); mednarodna vpetost (osebje, študenti in raziskave) in dohodek iz gospodarstva (prenos znanja).

Univerza v Mariboru se je letos uvrstila na Timesovo lestvico najboljših univerz na naslednjih študijskih področjih:

Podrobni pregled vrednosti kazalnikov Univerze v Mariboru so prikazani v nadaljevanju.

Vir:  https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject

WUR - World universities ranking

np -  Univerza v Mariboru ni bila uvrščena na lestvico Times WUR po študijskem področju

- Times objavlja individualne uvrstitve le za prvih 100 mest, zato je oceno uvrstitve pripravila strokovna služba

Prof. dr. Jurij Toplak s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je v enem tednu nastopil na štirih dogodkih pravnih fakultet Yale, Harvard in Fordham.

Datum objave: 02.11.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Na spletnem dogodku z naslovom “Avtokratski legalizem v Evropi“, ki je potekal v organizaciji univerze Yale, in sicer 16. okotobra 2020,  je imela osrednje predavanje profesorica Kim Lane Scheppele, ki sicer poučuje na univerzi Princeton. Razpravljala je o Madžarski in Poljski kot primerih usihajočih demokracij in najbolj nedemokratičnih držav v Evropski uniji, dr. Toplak pa je razpravljal o pomanjkanju objektivnih kriterijev za klasifikacijo Poljske med manj demokratične vzhodno-evropske države.

Prof. dr. Toplak je 19. oktobra na univerzi Fordham predaval o mednarodnih standardih demokratičnih volitev in volilnih sporih. V zadnjem desetletju je v svetu namreč prišlo do reforme reševanja volilnih sporov. Prej so te spore države smatrale za politične in so jih reševali politiki, v zadnjih letih pa se, po zgledu Združenih držav Amerike in Francije, tudi drugje spori rešujejo po pravni poti, torej na sodiščih.

V četrtek, 22. oktobra, pa je na pravni fakulteti Harvard potekala okrogla miza "Pravica invalidov do političnega udejstvovanja v svetu", ki so jo organizirali v sklopu Projekta o invalidnosti na harvardski univerzi (HPOD). Predstavili so pozitivne in negativne prakse za udejstvovanje invalidov pri volitvah. Evropske prakse in spore pred evropskimi sodišči je predstavil prof. dr. Jurij Toplak s Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Dogodek sta vodila direktor projekta profesor Michael A. Stein in raziskovalec na Harvardu Hezzy Smith.

V petek, 24. oktobra, je na Pravni fakulteti Yale potekala osma konferenca vodilnih raziskovalcev na temo svobode izražanja, ki se je vsako leto udeleži le 50 povabljenih. Prof. dr. Toplak je vodil razpravo o učinkih Facebooka na politično polarizacijo.

Študentka Maja Šušteršič nagrajenka Društva za Združene Narode za Slovenijo

Datum objave: 30.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentka Pravne fakultete UM Maja Šušteršič je ob dnevu OZN 24. oktobra 2020 prejela nagrado Društva za Združene Narode za Slovenijo za diplomsko delo z naslovom Varstvo človekovih pravic v okviru OZN. V poštev so prišle vse teme, ki obravnavajo tematiko delovanja t.i. družine ZN.
Mentor zaključnega dela je bil dr. Matjaž Tratnik, redni profesor na PF UM.
Iskrene čestitke!

Izšla je nova številka revije Medicine, Law and Society

Datum objave: 30.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2025

V mesecu oktobru 2020 je izšla nova številka revije Medicine, Law and Society.

V reviji lahko preberete naslednje prispevke:

 • Salaries of Healthcare Professionals in the Republic of Croatia I Ante Klarić, Marina Švaganović & Miran Cvitković
 • Jurisdictional Control in the Sphere of Public Health Protection in the Russian Federation I Sergey Victorovich Potapenko & Evgeniy Borisovich Luparev
 • Impact of Multiple Sclerosis on Infertility and Impact of Infertility Treatments on Multiple Sclerosis Relapses in Slovenia: Medical Outline, Legal and Ethical Outcomes I Eda Vrtačnik Bokal & Urban Vrtačnik
 • The Standards of Proof in Medical Malpractice Cases I Nina Cek
 • Trends on Maternal Mortality in the Republic of Benin and Comparison with the Neighboring Countries I Romeo Konnon, Said Semyatov, Muhammednazar Soyunov, Zalina Sokhova & Tatevik Zulumyan
 • The Constitutional Right to Health Protection in Belarus I Aksana Shupitskaya
 • Experiencing Stress Among Nurses During Resuscitation Procedure and Legal Obligations for Healthcare Workers in Slovenia I Anton Koželj, Maja Strauss & Matej Strnad
 • Community Health Nursing in Slovenia and Croatia – Selected Legal Aspects I Suzana Kraljić & Blanka Kačer

Revija ima tudi novo članico odbora in sicer Elizaveto Gromovo iz South Ural State University iz Čeljabinska, Rusija, s katero veže našo fakuleto uspešno sodelovanje in je to samo še dodatna okrepitev medsebojnega sodelovanja.

Vse zainteresirane vljudno vabimo k oddaji prispevkov za naslednjo številko. Svoje prispevke pošljite na elektronski naslov Journal.mls@um.si.

Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia – in Search of an Effective Model of Protection

Datum objave: 26.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

On September 25, 2020, the International Scientific Conference “Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia – in Search of an Effective Model of Protection” was held online. The conference was organised by the Chair of European and Collective Labour Law of the University of Lodz in cooperation with Faculty of Law University of Maribor within the Visegrad Grant (No 21930021) “Workplace Whistleblowers’ Protection in the V4 Countries, France and Slovenia (WhistlePro)” co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Predstavitev projekta »Po kreativni poti do znanja« v prostorih Pošte Slovenije

Datum objave: 12.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti Petra Zupančič, Aljoša Polajžar, Nataša Brunčič in Urška Udovč s Pravne fakultete Univerze v Mariboru, pod mentorstvom prof. dr. Tjaše Ivanc skupaj z Nike Vrecl in Martino Medved iz Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, so zaposlenim na upravi Pošte Slovenije d. o. o. predstavili izsledke raziskovanja, ki je potekalo v sklopu projekta »Po Kreativni poti do znanja«, katerega naslov je Pravne in sistemske dileme vročanja glede na urejenost naslovov za vročanje v javnih evidencah in na terenu.

Delo na projektu so si študentje iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru razdelili tako, da se je Petra Zupančič pretežno ukvarjala z raziskovanjem področja vročitve z vidika opravljanja univerzalne poštne storitve, tako po Zakonu o pravdnem postopku, kot po Zakonu o upravnem postopku. Aljoša Polajžar je raziskoval načine vročanja po pravu Republike Hrvaške, Marko Garmut in Nina Brglez, ki ju na predstavitvi žal ni bilo, sta primerjalno-pravno proučevala relevantno zakonodajo Republike Avstrije in Nemčije, Nataša Brunčič se je posvetila pravnemu vidiku elektronskega vročanja, Urška Udovč pa se je ukvarjala z ureditvijo čezmejnih vročitev. Raziskovanje študentov s Pravne fakultete Maribor pa sta dopolnili še študentki Nika Vrecl in Martina Medved iz Ekonomsko-poslovne fakultete, ki sta pod mentorstvom izr. prof. dr. Simone Sternad Zabukovšek proučevali vidik elektronskega poslovanja in elektronskih vročitev pisemskih pošiljk. Po krajših predstavitvah sicer obsežne, po področjih razdeljene tematike raziskovanja, je sledila zanimiva in prodorna diskusija z zaposlenimi na upravi Pošte Slovenije, ki so študentom predstavili težave, s katerimi se soočajo na terenu pri vročanju različnih pisemskih pošiljk. Veseli nas, da so se študentom na razpravi, ta je potekala v živo in preko MS Teams, s strani Pošte Slovenije pridružili tudi direktor Divizije Pisma  Boštjan Pernek, direktor Pravnih zadev Jože Kreševič ter direktorica organizacijske enote Tehnologija Branka Javornik.

Okrepljeno sodelovanje med Pošto Slovenije in obema sodelujočima fakultetama bo tudi dolgoročno prispevalo k učinkovitejšemu soočanju z izzivi na področju zagotavljanja perfektne vročitve sodnih in upravnih pisemskih pošiljk ter vzpostavitvi nadgrajenega sistema vročanja v varen elektronski predal.

Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Ekipa Pravne fakultete UM zmagala na tekmovanju Sports Law Arbitration Moot (SLAM)

Datum objave: 02.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru, ki jo sestavljajo Stefan Danojević, Leon Lah, Žan Mom in Valentin Tratnik, pod mentorstvom doc. dr. Petre Weingerl, je zmagala na tekmovanju Sports Law Arbitration Moot (SLAM). Tekmovanje se je zaradi epidemije koronavirusa odvilo preko spleta. V polfinalu je naša ekipa premagala ekipo Pravne fakultete v Ljubljani, v finalu pa ekipo Pravne fakultete iz Beograda. V polfinale se je uvrstila tudi ekipa Univerze v Messini.
 
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Mariboru je bila nagrajena tudi kot najboljša ekipa pri pripavi pisnih izdelkov.
 
Ekipi iskreno čestitamo!
 
 

Izšel je Praktikum za civilno procesno pravo

Datum objave: 02.10.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšel učbenik »Praktikum za civilno procesno pravo«, v avtorstvu prof. dr. Vesne Rijavec, prof. dr. Tjaše Ivanc in asist. Denisa Baghrizabehija.

Praktikum je namenjen študentom prava in vsem, ki želijo pomen pravil civilnega pravdnega postopka preskusiti z argumenti iz najznačilnejših judikatov slovenske sodne prakse. Vsak skrbno izbran judikat ponazarja določen pomemben institut civilnega procesnega prava. Namen zbirke ni izčrpna predstavitev vseh sestavnih delov civilnega procesnega prava, temveč predstavitev temeljnih gradnikov, ki omogočajo vpogled v uporabo prava skozi poglavitne faze pravdnega postopka. Preučevanje judikatov, ki temeljijo na resničnih primerih, olajša abstraktno dojemanje pojmov procesnega prava in procesnih položajev.

Na koncu vsakega poglavja so dodana vprašanja z namigi na problematiko v okviru posameznih sklopov, namenjena preverjanju znanja. Problematika je ponazorjena tudi z zamišljenimi primeri, ki spodbujajo razmišljanje v več smeri. S tem se spodbuja analizo sodne prakse, ki postaja vse bolj prepoznavna metoda preučevanja prava.

Praktikum bo predvidoma z 2. oktobrom dostopen v Bukvarni Pravne fakultete.

Spletno mesto: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/493

ALJOŠA POLAJŽAR, študent Pravne fakultete UM je najboljši študent UM!

Datum objave: 21.09.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji družbo Elektro Maribor d.d. in Energijo plus d.o.o. že osmo leto zapored izvedla tradicionalni razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Razpis je namenjen nagrajevanju najboljših študentov za njihovo študijsko odličnost in motivaciji pri nadaljnjem izobraževanju.

Na prireditvi dne 21.9.2020, kjer so se zbrali prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor Univerze v Mariboru, mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor in Bojan Horvat, direktor družbe Energija plus, so razglasili najboljše tri uvrščene.
Najboljši študent Univerze v Mariboru je na podlagi ocene strokovne komisije, ki ji je predsedoval izr. prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru, postal Aljoša Polajžar, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
Aljoša je postavil tudi nov mejnik v številu doseženih točk.
 
Zmagovalec se lahko pohvali z uvrstitvijo med najboljših 5 % študentov v generaciji in povprečno oceno 9,96. Svojo študijsko odličnost dopolnjuje z aktivnim udejstvovanjem kot koordinator tutorjev študentov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kot član Senata, Akademskega zbora in Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru.
Študent je izjemno aktiven na raziskovalnem področju, kjer kot član raziskovalne ekipe študentov pod mentorstvom Pravne fakultete sodeluje na številnih projektih. Študent aktivno sodeluje tudi pri raziskovalno organizacijskem, uredniškem in promocijskem delu v povezavi s posvetovanjem Medicina, pravo in družba z raziskovalnega področja medicinsko pravo. Kot prvi avtor je pripravil objave izvirnega znanstvenega članka, strokovnih člankov, znanstvenih prispevkov na konferencah in samostojnega znanstvenega sestavka. Komisijo pa je še dodatno prepričal s Perlachovim priznanjem, z uspehi na pravnih tekmovanjih in natečajih ter za izjemen dosežek na mednarodnem tekmovanju MUNLawS Model United Nations Conference z osvojitvijo naziva Best University Delegation, ki ga je dosegel skupaj s še tremi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prav tako pa je tudi prejemnik Rektorjeve nagrade kot najboljšemu študentu Pravne fakultete Univerze v Mariboru v svoji generaciji. S ponosom bo v svojo zbirko priznanj dodal tudi nagrado za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.
 
Aljoša je prejel denarno nagrado v višini 600 eur, ki jo je prispevala skupina Elektro Maribor!
 
ALJOŠI POLAJŽARJU ISKRENO ČESTITAMO!
 
 
Vir: ŠS UM

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša za zaslužnega profesorja in častnega doktorja Univerze v Mariboru

Datum objave: 18.09.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

S ponosom naznanjamo, da je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša za »zaslužnega profesorja« in »častnega doktorja« Univerze v Mariboru.

Senat Univerze v Mariboru je na svoji seji potrdil podelitev naslova zaslužni profesor Univerze v Mariborured. prof. dr. Ludviku Toplaku, zasl. prof. dr. Wolfgangu Jelineku pa podelitev naslova častni doktor Univerze v Mariboru.

Podelitev teh prestižnih naslovov je odraz njunih izjemnih in vrhunskih dosežkov, zaslug pri razvoju in delovanju Univerze v Mariboru ter večanju njenega ugleda, tudi mednarodnega.

Vljudno vas vabimo na ogled slovesnosti ob Dnevu Univerze v Mariboru z neposrednim prenosom na spletni strani Univerze v Mariboru https://www.um.si/ v petek, dne 18. 9. 2020, ob 11. uri.

Častni doktorji:

zasl. prof. dr. Wolfgang Jelinek

em. o. Univ. - Prof. Dr. iur. Dr. Dr. h.c. WILLIBALD POSCH 

em. O. Univ. - Prof. Dr. Dr. h. c. GERNOT KOCHER

 

Zaslužni profesorji:

Dr. Ludvik Toplak

Dr. Silvo Devetak

Dr. Šime Ivanjko

Dr. Franc Pernek

Dr. Miroslava Geč Korošec

Dr. Stanislav Ojnik

Dr. Vanek Šiftar