Novice

Novice 301 do 320 od 367

Prof. dr. Janja Hojnik je sodelovala na panelu ob Dnevu ARRS dne 19. novembra 2019

Datum objave: 25.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Dan ARRS stičišče različnih generacij raziskovalcev

19. novembra je s panelno razpravo Družbena odgovornost znanosti za Planet A v Ljubljani začel nacionalni dogodek Dan ARRS 2019: Podpiramo odličnost, posvečen novi generaciji mladih raziskovalcev. Po besedah v. d. direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) Jozsefa Györkösa je dogodek stičišče različnih generacij raziskovalk in raziskovalcev.

Kot je povedal Györkös, letos obeležujejo dve obletnici, 15 let obstoja ARRS ter 35 let obstoja programa mladih raziskovalcev, v okviru katerega je doktorat znanosti pridobilo preko 5000 raziskovalk in raziskovalcev. Za letošnjo 35. generacijo je bilo na voljo 229 mest za usposabljanje mladih raziskovalk in raziskovalcev.

Mladim raziskovalcem v navdih je agencija pripravila že drugi nacionalni dogodek Dan ARRS, ki je po besedah Györkösa namenjen stiku med raziskovalkami in raziskovalci in stiku med različnimi generacijami raziskovalk in raziskovalcev.

Uvodna panelna razprava dogodka je bila namenjena premislekom o temi podnebnih sprememb, kako te vplivajo na področje ekonomije, prava, turizma, prometa, in kakšni so ukrepi reševanje podnebne krize.

Kot so izpostavili panelisti, smo pri soočanju s podnebnimi spremembami neuspešni zato, ker se te dogajajo počasi, na ravni časovne skale življenja človeka. Pomemben razlog za neukrepanje pa je tudi prepričanje ljudi, da bodo znanstveniki že našli ustrezno rešitev, ko bo to potrebno, je povedal Robert Dominko s Kemijskega inštituta.

Ob tem je Žiga Zaplotnik s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani opozoril, da se nam v primeru nadaljnjega spuščanja vedno več toplogrednih plinov v ozračje do konca stoletja obeta dvig povprečne temperature za štiri do pet stopinj. To pa po besedah Zaplotnika pomeni, da bi se na območjih, kjer bo živela skoraj polovica človeške populacije, vsako drugo ali tretje leto pojavili vlažni vročinski valovi. V tem času bi temperatura v kombinaciji z vlago narasla to de mere, da se telo zdravega odraslega človeka v mirovanju ne bi moglo več ohlajati z znojenjem, kar bi lahko vodilo v smrt.

Zakonsko urejanje tega področja je po besedah Janje Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru zahtevno, veliko večji učinek na potrošnikovo obnašanje pa imajo po njenem mnenju finančne spodbude ali omejitve in cene.

Ekonomisti po mnenju Aljoše Valentinčiča z ljubljanske ekonomske fakultete učinkov podnebnih sprememb še ne znajo vgraditi v sisteme finančnega poročanja, zaradi česar so cene proizvodov pogosto napačne - prenizke. Če bi pri ceni upoštevali tudi denimo vpliv produktov in storitev na vodo ali kmetijstvo, bi bile cene in dobički podjetij bistveno drugačni, je menil Valentinčič.

Kot je še dodal Zaplotnik, se v boju s podnebnimi spremembami vse preveč poudarja odgovornost posameznika. Po njegovem mnenju potrebujemo sistemske ukrepe, kot je denimo ogljični davek. Poleg tega pa sta ključnega pomena tudi dober zgled in vzgoja, kar ne sme biti le v domeni najbolj okoljsko osveščenih staršev, temveč mora postati del izobraževalnega sistema.

V nadaljevanju dogodka so predstavniki Društva Mlada akademija v praktični delavnici podali nekaj nasvetov in napotkov mladim raziskovalkam in raziskovalcem. Sledile pa so predstavitve najvidnejših raziskovalnih dosežkov lanskega leta v sklopu že osme izvedbe projekta promocije znanosti ARRS - Odlični v znanosti 2019.

Dan se bo sklenil s slavnostnim sprejemom nove generacije mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki jih bo uvodoma nagovoril slavnostni govornik, minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, prejemnica in prejemniki prestižnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta pa bodo z mladimi delili svoje izkušnje.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Slovenije Boruta Pahorja.

Vir: http://znanost.sta.si/2699198/dan-arrs-sticisce-razlicnih-generacij-raziskovalcev

Gostujoče predavanje prof. dr. Saše Zagorca o pravu migracij ter migracijski politiki EU

Datum objave: 22.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V torek, 12.11.2019, je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru predaval prof.dr. Saša Zagorc, redni profesor na Katedri za ustavno pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Predavanje z naslovom " Push backs skozi prizmo načela non-refoulement in imigracijskih politik Evropske unije" je izvedel v okviru predmeta Mednarodno javno pravo v tretjem letniku B1.

Ustanovitev Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje na Univerzi v Mariboru

Datum objave: 18.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

​Na Univerzi v Mariboru so ustanovili Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM. Ustanovitve se je udeležilo 30 zaslužnih in upokojenih visokošolskih učiteljev UM. Izvolili so zasl. prof. dr. Petra Glaviča kot vodjo Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM, ki bo deloval na Rektoratu Univerze v Mariboru.

Ustanovitev Centra zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev ima pravno podlago v 31. členu Statuta UM, ki določa, da lahko imajo »Univerza in njene članice« različne organizacijske enote, med drugim center, centri pa so natančneje urejeni v 44. in 45. členu statuta ter dodatno s sklicevanjem na smiselno uporabo določb o katedrah in oddelkih. 45. člen statuta med drugim določa, da »Predstojnika centra pri univerzi imenuje in razrešuje rektor univerze.« Pri Centru za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM gre torej za center, v katerega so vključeni visokošolski učitelji različnih fakultet. S smiselno uporabo 33. člena Statuta UM, Akt o ustanovitvi in delovanju Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru predvideva, da center:

  • promovira in vzpodbuja interese njenih članov ter vzpodbuja socialne in intelektualne povezave med člani centra;
  • organizira strokovna posvetovanja in obravnava poročila o udeležbi na strokovnih posvetovanjih;
  • prijavlja predloge raziskovalnih projektov na domače in mednarodne razpise s področij, ki sodijo v okvir delovanja centra, in na katerih je predvideno sodelovanje treh ali več članov centra;
  • sodeluje z organizacijami in enotami istih in sorodnih področij v okviru univerze in zunaj nje;
  • izvaja programe vseživljenjskega učenja.

​Na pobudo zaslužnih profesorjev je bilo 19. decembra 2018 na Rektoratu Univerze v Mariboru organizirano srečanje z vodstvom Univerze. Zaslužni profesorji so predstavili svoje zamisli o vključenosti v aktivnosti univerze, zlasti v okviru prizadevanj za uresničevanje zavez staranju prijazne univerze. Drugo srečanje na to temo je potekalo 18. februarja 2019, na katerem je bilo izpostavljeno, da bi v bodoči center vključili tudi ostale upokojene profesorje UM, ki se želijo udeleževati aktivnosti v okviru tega centra. Na pobudo zaslužnih profesorjev  je bila spomladi organizirana mednarodna delavnica s področja aktivnega staranja in srebrne ekonomije. Zaslužni profesor dr. Jože Gričar je na delavnico povabil ugledne strokovnjake s področja problematike starajoče družbe in staranju prijazne univerze.

 

mediaspeed9303.JPG

Za formalizacijo teh aktivnosti na podlagi 31., 44. in 45. člena Statuta Univerze v Mariboru je Senat UM potrdil ustanovitev Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru. S tem želi univerza odpravljati medgeneracijsko vrzel ter zaslužnim profesorjem in upokojenim visokošolskim učiteljem UM po eni strani izkazati primerno čast, v univerzitetno in zunanje okolje pa prenesti sporočilo, da je Univerza v Mariboru starosti in staranju prijazna univerza. Na takšni univerzi si sodelavci prizadevajo, da vse starostne skupine skupaj pomagajo narediti čim več dobrega.

Z ustanovitvijo Centra zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev se tako Univerza v Mariboru pridružuje univerzam v Evropi in svetu, ki so v zadnjih letih okrepile aktivnosti na področju staranju prijaznih institucij. V tem smislu imajo nekatere univerze v ZDA in Kanadi vzpostavljeno posebno enoto zaslužnih profesorjev (denimo Emeritus-Emerita Academic Staff of McGill University),  na nekaterih univerzah so vzpostavili zvezo (Association) svojih zaslužnih profesorjev (denimo na University of Alberta, na University of Cincinnati in na Washington University in St. Louis), na nekaj univerzah pa imajo druge oblike povezanosti zaslužnih profesorjev (Emeritus College) – denimo na University of British Columbia, na Arizona State University, na Emory University in na Clemson University. Univerza v Bologni je leta 2009 vzpostavila zvezo svojih zaslužnih profesorjev (Association of Professors Emeriti of the University of Bologna, the 'Almae Matris Emeriti). Vzpostavljena je Evropska zveza zaslužnih profesorjev (European Association of Professors Emeriti). Vzpostavljeno je tudi Omrežje starosti prijaznih univerz (Age-Friendly University Global Network), ki ga koordinira profesorica Christine O'Kelly z Dublin City University, ki je bila tudi predavateljica na delavnici v mesecu aprilu. V omrežju trenutno sodeluje 42 univerz, ki si prizadevajo uresničevati deset načel staranju prijazne univerze.

mediaspeed9414.JPG

Preko aktivnosti Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM in na podlagi njihovih pobud tako Univerza v Mariboru prispeva k uresničevanju načela "staranju prijazna univerza" in sodi med tiste univerze v svetu, ki orjejo ledino na tem področju. Univerza jim bo nudila prostor za srečanja in podporo pri aktivnostih, ki jih bodo predlagali in jih bo rektor ocenil kot koristne za univerzo. Predlagan center bo tudi povezan z delovno skupino UM za kakovost življenja. Center bo sodeloval pri pripravi zapisa spominov na delovanje univerze v preteklih desetletjih ter pri pripravi in uresničevanju kadrovske strategije Univerze v Mariboru v delu, ki se nanaša na staranju prijazne univerze. Pri tem ne gre le za upokojene profesorje, temveč tudi za podporo starejšim zaposlenim na univerzi, ki se bližajo upokojitvi. Na potreben razmislek in ukrepe s tega področja so nas opozorili tudi ocenjevalci Evropske komisije v okviru evalvacije uresničevanja Evropske Listine in Kodeksa za raziskovalce (HR Excellence in Research Award), ki poudarjata pomen starosti prijazne univerze.

Univerza v Mariboru bo stremela k temu, da bo Center zaslužnih profesorjev in upokojenih visokošolskih učiteljev UM preko povezovanja s podobnimi enotami v tujini, prenašal pobude in izkušnje ter pomagal pri uresničevanju zavez staranju prijazne univerze.

 

Vir: UM - https://www.um.si/univerza/medijsko-sredisce/novice/Strani/novice.aspx?p=2928

Asistentka Katja Drnovšek in izr. prof. dr. Suzana Kraljić na mednarodni konferenci v Mostarju

Datum objave: 15.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravna fakulteta Univerze Džemala Bijedića iz Mostarja (Bosna in Hercegovina) je organizirala že »7.  MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP DANI PORODIČNOG PRAVA«, ki je potekal 26. in 27. septembra 2019 v Mostarju. Tema letošnjega posveta je bila „Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“. Udeležili sta se ga asistentka Katja Drnovšek s prispevkom »From parental rights to parental responsibility: Developments in Slovenian family law« ter izr. prof. dr. Suzana Kraljić s prispevkom »Ageism i obiteljsko pravo – na primjeru sklapanja braka,  posvojenja i skrbništva u Sloveniji«. 

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić na simpoziju v Turčiji

Datum objave: 15.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

3. in 4. oktobra 2019 je v Adani v Turčiji potekal »International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining’2019«, ki ga je organizirala Cukorova University ter UCTEA (Zbornica rudarskih inženirjev Turčije). Simpozija se je, kot vabljena predavateljica, udeležila izr. prof. dr. Suzana Kraljić, ki je spregovorila o »Protecting Health and Ensuring Safety in Slovenian Mining«.

Gostujoča profesorica iz Belorusije na obisku na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Datum objave: 15.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Med. 4. in 8. novembrom 2019 je Pravno fakulteto Univerze v Mariboru obiskala Aksana Shupitskaya, profesorica Pravne fakultete Yanka Kupala State University of Grodno, Belorusija. Gostujoča profesorica je opravila predavanja, se sestala z dekanico prof. dr. Vesno Rijavec in izr. prof. ter dr. Suzano Kraljić, Erasmus koordinatorico. Obisk je bil namenjen tudi krepitvi sodelovanja med obema fakultetama.

10 let Listine EU o temeljnih pravicah - konferenca in spletni prenos dne 12.11.2019 ob 9. uri

Datum objave: 12.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Listina EU o temeljnih pravicah bo 1. decembra 2019 praznovala 10. obletnico. Ob tej priložnosti Evropska komisija skupaj s finskim predsedstvom Sveta EU  in Agencija EU za temeljne pravice (FRA) 12.11.2019 organizira konferenco, da bi preučila, kako izboljšati uporabo Listine in ozaveščanje državljanov o njej. Na njej bodo mnenja izmenjali predstavniki držav članic, sodniki, oblikovalci politik, organi kazenskega pregona, pravosodni delavci in predstavniki nacionalnih institucij za človekove pravice, organi za enakost, varuhi človekovih pravic in organizacije civilne družbe. Izid konference bo podlaga za novo strategijo o Listini, ki jo bo Komisija objavila leta 2020.

Konferenco lahko spremljate v živo s pričetkom ob 9. uri na tej povezavi.

Celotno sporočilo: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sl/ip_19_6252

Spletna stran "nasodiscu.si" projekta Postopkovna pravičnost

Datum objave: 11.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Obveščamo, da je od oktobra 2018 aktivna spletna stran nasodiscu.si, kjer so na voljo splošne informacije za udeležence v sodnih postopkih - opis tipičnih sodnih postopkov s posameznimi fazami, opis različnih vlog na sodišču, koristne informacije pred obiskom sodišča, predstavitev sodnega sistema na splošno itd.
Spletna stran je nastala v okviru projekta Postopkovna pravičnost, ki je kot del širšega projekta Izboljšanje kakovosti sodstva zmagal v izboru za nagrado Kristalna tehtnica sodstva, ki jo podeljujeta Svet Evrope in Evropska Komisija, prav tako pa je na mednarodnem tekmovanju UX Design Awards 2019, namenjenem ocenjevanju oblikovanja uporabniške izkušnje, prejel nagrado za koncept, kako sodišča približati strankam. Projekt Postopkovna pravičnost je na 9. bienalu slovenskega oblikovanja osvojil tudi nagrado Brumen v kategoriji Digitalni produkti in storitve.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru pri predsedniku RS Borutu Pahorju

Datum objave: 11.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V ponedeljek, 4.11.2019, so se študenti naše fakultete udeležili posveta pri predsedniku RS na temo "Je nastopl čas za pokrajine v Sloveniji". Na posvetu sta izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik in izr. prof. dr. Borut Holcman z ostalimi strokovnjaki predstavila osnutke pokrajinske zakonodaje, ki ju je pripravila strokovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje.

Več si lahko preberete na uradni spletni strani predsednika države (http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/2A72906AED4F45F8C12584A800517D37?OpenDocument).

Magistrska naloga študentke Anamarije Krpina izbrana za prejem nagrade Banke Slovenije

Datum objave: 07.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

S ponosom sporočamo, da je bila magistrska naloga študentke Anamarije Krpina z naslovom Izvajanje programa Evropske centralne banke o dokončnih denarnih transakcijah (OMT) v luči prepovedi monetarnega financiranja držav članic evrooobmočja pod mentorstvom prof. dr. Janje Hojnik izbrana za prejem nagrade, ki jo podeljuje Banka Slovenije za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava.

Slovesna prireditev ob podelitvi nagrad je potekala 6. 11. 2019 v prostorih Banke Slovenije.

Dostop do mag. dela se nahaja >>tukaj<<.

Opis:

Magistrska naloga obravnava Program dokončnih monetarnih transakcij, s katerim je ECB nameravala na sekundarnem trgu odkupovati državne obveznice držav članic v krizi, je imel namen odpraviti motnje mehanizma transmisije monetarne politike ECB, ki so posledica položaja državnih obveznic nekaterih držav članic, in ohraniti enotnost monetarne politike. V nalogi ugotavljam, da je ECB z nekonvencionalnim programom, sprejetim v času krize, želela umiriti stanje na trgih državnih obveznic in narediti konec krizi evroobmočja. Premije državnih obveznic so bile pred programom pretirano visoke in niso ustrezale dejanskim makroekonomskim položajem zadevnih držav. Te so občutno vplivale na stroške financiranja države članice, zaradi česar so nekatere razmišljale o odhodu iz evroobmočja. S samo napovedjo nakupov na sekundarnem trgu je ECB uspela preprečiti povečanje donosnosti obveznic nad nesprejemljive ravni, s čimer je prišlo do umiritve trgov državnih obveznic. V nalogi ugotavljam, da je program naletel na neodobravanje nemških politikov zaradi domnevne škodljivosti programa nacionalnim davkoplačevalcem, saj bi zaradi reševanja drugih držav članic z davkoplačevalskim denarjem ostalih držav, državljane izpostavila prevelikemu tveganju. Zaradi prepričanja o nezakonitosti tovrstnega ukrepa je nemško ustavno sodišče na Sodišče Evropske unije naslovilo prvo nemško vprašanje za predhodno odločanje v zgodovini. V njem si je želelo pridržati zadnjo besedo v odločitvi, zaradi česar je prišlo do napetosti v retoriki sodišč. Sodišče Evropske unije je v zadevi Gauweiler in drugi sprejelo pomembno odločitev, kjer je potrdilo zakonitost programa in njegovo skladnost s 123. členom Pogodbe o delovanju Evropske unije ter način njegovega izvajanja. Odločitev Sodišča Evropske unije, kateremu nekateri pripisujejo politično odločitev, je uspešno ohranilo evroobmočje in ob tem tudi Evropsko unijo.
Ključne besede:evroobmočje, dolžniška kriza, obveznice, sekundarni trg, pristojnost ECB, monetarna politika, zakonitost OMT, Gauweiler, finančno reševanje

Srečanje klasičnih gimnazij Slovenije - Po poteh dijakov in profesorjev Klasične gimnazije v Mariboru

Datum objave: 06.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Dne 5.11.2019 je v okviru Srečanja klasičnih gimnazij Slovenije - Po poteh dijakov in profesorjev Klasične gimnazije v Mariboru na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala spominska akademija z nastopom pevskega zbora dijakov Prve gimnazije Maribor, ki so zapeli latinsko pesem Gaudeamus Igitur, uvodnim pozdravom dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru red. prof. dr. Vesne Rijavec, nastopom govornika prof. dr. Alojza Križmana - predstavnika generacije nekdanjih dijakov, nekdanjega rektorja UM in nekdanjega župana Mestne občine Maribor ter zgodovinski pregled klasične izobrazbe, ki ga je pripravil prof. dr. Borut Holcman s Pravne fakultete UM.

Letošnje, že šesto tradicionalno srečanje klasičnih gimnazij Slovenije ob 260-letnici ustanovitve in 60-letnici njene ukinitve, je potekalo v organizaciji celotnega kolektiva Prve gimnazije Maribor pod vodstvom ravnatelja Hermana Pušnika.

Dogodka so se udeležili ravnatelji in dijaki Gimnazije Škofja Loka, I. gimnazije v Celju, Gimnazije Poljane, Gimnazije Novo mesto in Prve gimnazije Maribor.

********************************************************************************************************

Radio Maribor

https://www.rtvslo.si/radiomaribor/novice/znanstvene-misli-brez-klasike-ni/504073

TV Maribor

https://www.rtvslo.si/tvmaribor/oddaje/16
od 19:10 dalje

*********************************************************************************************************

Nagrada Društva za ZN za Slovenijo v rokah študenta Leona Brulca

Datum objave: 05.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Iskrene čestitke študentu Pravne fakultete Univerze v Mariboru Leonu Brulcu za prejeto nagrado Društva za ZN za Slovenijo za svojo magistrsko nalogo z naslovom Stopnja nadzora po 8. členu ARSIWA (v angl. jeziku: Standard of control under Article 8 ARSIWA), ki jo je napisal pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Tratnika in somentorstvom doc. dr. Petre Weingerl.

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se med 1. in 3. novembrom 2019 udeležili tekmovanja MUNLawS

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka, med 1. in 3. novembrom 2019 udeležili tekmovanja MUNLawS, ki je potekalo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Tekmovalke Petra Zupančič, Ema Turnšek, Elisa Silli in Justyna Niezgoda so Pravni fakulteti Univerze v Mariboru priborile prestižen naziv Best University Delegation.

Posebej gre izpostaviti tekmovalki Petro Zupančič, ki si je prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru odbora NATO (North Atlantic Treaty Organisation), ter Emo Turnšek, ki si je zaradi odličnega nastopa prislužila naziv Outstanding University Delegate v okviru odbora CCPCJ (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice).

Našim izvrstnim študentom iskreno čestitamo.

MUNLawS je tekmovanje v okviru Model United Nations (MUN) konferenc. Na teh se po pravilih postopka, ki veljajo za posamezen odbor mednarodne organizacije, obravnavajo pereče teme, ki pestijo mednarodno skupnost. Vsak delegat predstavlja po eno državo članico posameznega odbora, debata pa v celoti poteka v angleškem jeziku, kar pripomore ne le h krepitvi retoričnih in pogajalskih sposobnosti, ampak tudi bogatenju besedišča. Od leta 2013 se je konference MUNLawS udeležilo več kot 500 udeležencev iz 30 držav in 4 kontinentov."

 

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru obiskala Rusijo in Uzbekistan

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Delegacija Pravne fakultete Univerze v Mariboru je od 25. septembra do 2. oktobra 2019 na predlog profesorja dr. Aleša Kobala obiskala več univerz v Rusiji, da bi razširila sodelovanje in predstavila študijske programe naše fakultete. Delegacijo so sestavljali dekanica red. prof. dr. Vesna Rijavec, izr. prof. Tjaša Ivanc, izr. prof. dr. Aleš Kobal in znanstveni sodelavec dr. Mensah Cocou Marius.

26. septembra 2019 je delegacija obiskala univerzo Ural State Law, Ekaterinburg, Rusija. Vodstvo fakultete in prorektor, pristojen za izobraževanje so sprejeli prihod mariborskih profesorjev prava. S pomočjo prof. Belyhha Vladimirja Sergejeviča, zaslužnega pravnika Ruske federacije, vodje Euroazijskega znanstvenega in raziskovalnega centra za primerjalno in mednarodno podjetniško pravo, je bil podpisan sporazum o sodelovanju, ki vključuje promocijo znanstvenega sodelovanja, medsebojno izmenjavo pedagoškega osebja in študentov ter priprava in sodelovanje na skupnih raziskovalnih projektih. Delegacija s Pravne fakultete Univerze v Mariboru se je udeležila konference '' Pravo in ekonomija: ponovni zagon '' na kateri je prof. dr. Vesna Rijavec predstavila stanje elektronskih postopkov v Sloveniji.

Delegacija je obiskala tudi državno univerzo South Ural State University v Čeljabinsku. Ta univerza je znana po holističnem pristopu k pravnemu študij in sodelovanju z različnimi tehničnimi fakultetami. Podpisali so tudi sporazum o sodelovanju z namero o sodelovanju v skupnih raziskovalnih projektih, še posebej na interdisciplinarnem področju pravo in informatika. Dekanici pravne fakultete South Ural State University iz Čeljabinska prof. dr. Elena Titova in Pravne fakultete Univerze v Mariboru sta se dogovorili, da bosta v svojih akademskih publikacijah spodbujali skupne objave in raziskovalne rezultate.

Dekanica prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc sta na povabilo Državne pravne univerze v Taškentu obiskali Uzbekistan v času med 27. in 28. septembrom 2019. Delegacijo je pozdravil namestnik ministra za pravosodje Republike Uzbekistan, srečanje pa je posnela nacionalna televizija. Sodelujoči strani sta se dogovorili za razširitev znanstvenega sodelovanja in partnerstva s pomočjo zavoda za organizacijo prireditev in raziskovanja Regionalni dialog, ki spodbuja izmenjavo znanja, idej in izkušenj. Kot rezultat tega obiska bo Pravna fakulteta Univerze v Mariboru v okviru sodelovanja s pravno fakulteto v Taškentu od 17. novembra do 22. decembra sprejela tri gostujoče profesorje prav s te fakultete.

Po obisku Uzbekistana se je delegacija 1. in 2. oktobra 2019 ponovno vrnila v Rusijo, kjer se je v Moskvi sestala z veleposlanikom Slovenije v Rusiji, njegovo ekscelenco Brankom Rakovcem, da bi se zavzela za podporo pri promociji med ruskimi študenti študijskih magistrskih programov, ki jih izvaja Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Delegacija je obiskala tudi moskovsko državno univerzo in Univerzo Rudn, ki je med najboljšimi v Rusiji. Obiske je delegacija sklenila z dogovorom o sklenitvi sporazuma o sodelovanju v znanosti in izobraževanju, ki ga je predlagal Stolypinov mednarodni inštitut za informatizacijo in javno upravo, inštitut s posebnim položajem svetovalca Ekonomskega in socialnega sveta, ki deluje pod okriljem Generalne skupščine Združenih narodov.

Z obiskom Rusije in Uzbekistana smo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru zelo zadovoljni, saj so profesorji predstavili tudi domače revije (Lexonomica in Medicina, pravo in družba, itd.) ter študijske programe, ki jih izvajamo v angleškem jeziku, še poseben poudarek je bil na Magistrskem študijskem programu 2. stopnje Evropske pravne študije oz. European Legal Studies. Delegacija je to priložnost izkoristila za vzpostavitev partnerstev za sodelovanje na področju raziskovanja, izmenjave visokošolskih učiteljev in strokovnega osebja ter izmenjave študentov.

 


Na fotografiji dr. Mensah Cocou Marius, dekanica PF UM red. prof. dr. Vesna Rijavec,
veleposlanik Slovenije v Rusiji, njegova ekscelenca Branko Rakovec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc.

Brazilska delegacija na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V sredo, 30. septembra, je brazilska delegacija pod vodstvom sodnice Mylene P. Ramos obiskala Pravno fakulteto Univerze v Mariboru. Cilj obiska je načrtovati program usposabljanja za brazilske odvetnike, sodnike in pravne strokovnjake. Izkušnje pridobljene v okviru EU projektov, ki jih koordinirata dekanica red. prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc, so omogočile vzpostavitev mreže raziskovalnih instutucij, ki bo s svojimi strokovnjaki zagotavljala izvrstno obravnavo tem iz vseh področij prava EU, ki jih pravni strokovnjaki potrebujejo v svoji vsakodnevni praksi. Dr. Mensah Cocou Marius je zadolžen za oblikovanje in izvedbo projekta.

S trgovinskim sporazumom o prosti trgovini med Mercosurjem in EU, sklenjenim 28. junija 2019, se krepi sodelovanje med EU in Brazilijo in odlično je vedeti, da Pravna fakulteta Univerze v Mariboru podpira izvedbo takšnega programa usposabljanja.

Prof. dr. Jurij Toplak na ameriški univerzi Washington and Lee z gostujočim predavanjem

Datum objave: 04.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Jurij Toplak bo imel 5. novembra 2019 na ameriški univerzi Washington and Lee v zvezni državi Virginia vabljeno gostujoče predavanje z naslovom "Ali evropska sodušča postajajo avtoritarna?". Na podlagi obdelanih statističnih podatkov Evropskega sodišča za človekove pravice zadnjih 15 let bo predstavil trende spoštovanja človekovih pravic na ustavnih in vrhovnih sodiščih držav članic Sveta Evrope.

Dan Pravne fakultete Univerze v Mariboru, 25. oktobra 2019

Datum objave: 28.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V petek, 25. oktobra 2019, smo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pripravili slovesnost od Dnevu Pravne fakultete, ob tej priložnosti je potekala tudi inavguracija dekanice red. prof. dr. Vesne Rijavec, ki je ponovno prevzela nov štiriletni mandat vodenja Pravne fakultete Univerze v Mariboru v obdobju od 27. 6. 2019 do 26. 6. 2023, v katerem želi nadaljevati začeto v minulem mandatu. Togo ter insignije ji je predal rektor Univerze v Mariboru, red. prof. dr. Zdravko Kačič.

Slavnostni govornik slovesnosti je bil red. prof. dr. Rajko Knez, predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, tudi sam nekoč dekan Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prof. dr. Rajko Knez ocenjuje dosedanje delo dekanice prof. dr. Rijavec kot uspešno, čeprav je na lastnih izkušnjah spoznal, da ugledna akademska funkcija še zdaleč ni enostavna.

Vabljeni k ogledu fotografij v FOTOGALERIJI.

Študij Prava v Mariboru obsega 59 let izobraževanja mladine o veščini dobrega in pravičnega. Vsako leto predstavlja kamenček v mozaiku, danes sodobnega, evropsko primerljivega študija Prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Leto 2019 so zaznamovali že številni uspešno izpeljani projekti in dogodki fakultete ter nadpovprečen vpis nove generacije na študij prava, še posebej pa konstituiranje novega vodstva fakultete oziroma volitve dekana Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Starogrški filozof Platon je zapisal: »Glasba daje dušo vesolju, krila umu, polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja.« Za glasbene užitke dogodka sta poskrbela violinist, gospod Matjaž Antončič ter akordeonist gospod Matjaž s skladbama Jalousie skladatelja Jakoba Gadea in Presto iz 1. sonate za violino in čembalo Johana Sebastiana Bacha.

Praznovanje fakultete je priložnost, ko se lahko fakulteta posameznikom zahvali za izjemne in druge pomembne dosežke. Zato smo ob Dnevu PF UM podelili tudi nagrade in priznanja Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Pohvalo dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru za opazne dosežke pri študiju je prejel Andrej Bitrakov, diplomant Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Pravo.

Pohvalo dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru za opazne dosežke pri študiju je prejela Nina Dajčman, diplomantka Magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pravo.

Pohvalo dekanice Pravne fakultete Univerze v Mariboru za opazne dosežke pri obštudijskih dejavnostih je prejela Hana Šrot, udeleženka mednarodnega tekmovanja Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot in prejemnica nagrade za najboljšo govornico na tekmovanju – »Honorable mention for individual oralist«.

Priznanje dobrotnik Pravne fakultete Univerze v Mariboru za viden doprinos k ugledu pravne fakultete je prejel Thomas Heller.

Zlato plaketo Pravne fakultete Univerze v Mariboru za življenjsko delo je prejel red. prof. dr. Janez Kranjc, zaslužni profesor Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in častni doktor Univerze v Poitiersu (Francija).
 

Slovesnot smo obeležili še s predstavitvijo Zbornika: »Vanekovo stoletje«. Predstavitel je izvedel g. Marjan Šiftarj, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.

Zbornik "Vanekovo stoletje" - ob stoletnici dr. Vaneka Šiftarja

Datum objave: 25.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Na osrednji slovesnosti ob Dnevu Pravne fakultete bo predstavljen tudi Zbornik: "Vanekovo stoletje". Zbornik bo predstavil g. Marjan Šiftar, podpredsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.

Urednica zbornika prof. dr. Darja Senčur Peček, prodekanica za raziskovalno dejavnost in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v obdobju od 14.11.2018 do 13.11.2022.

Založnik: Univerzitetna založba Univerze v Mariboru.

"Kick-off" sestanek za evropski projekt "Train to Enforce"

Datum objave: 25.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Dne 24. in 25. oktobra 2019 na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru poteka uvodni "Kick-off" sestanek za evropski projekt "Train to Enforce". V okviru projekta se zagotavlja usposabljanje odvetnikov in sodnikov glede Uredb o evropskem plačilnem nalogu ter o Evropskem postopku v sporih majhne vrednosti. Na projektu sodelujejo raziskovalci iz Italije, Švedske, Albanije, Nemčije, Hrvaške, Avstrije, Španije in Slovenije.

><img alt=

 

Prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl na 3rd Annual Malta Workshopu

Datum objave: 21.10.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Matjaž Tratnik in doc. dr. Petra Weingerl sta v začetku oktobra 2019 sodelovala na 3rd Annual Malta Workshop: Looking Ahead - the Future of Residency & Citizenship by Investment, kjer sta predstavila članek o omejitvah nacionalne avtonomije na področju državljanstva. Delavnico sta soorganizirala IMC in urad malteškega predsednika vlade.

Članek je dostopen na: https://investmentmigration.org/download/investment-migration-and-state-autonomy-a-quest-for-the-relevant-link-imc-rp-2019-4/