Novice

Novice 281 do 300 od 366

Strokovni sestanek konzorcija EU-En4s na Cipru

Datum objave: 31.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V času od 23. do 25. januarja 2020 je v Larnaki (Ciper) potekal strokovni sestanek v okviru evropskega raziskovalnega projekta "EU-En4s", ki ga koordinira Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Naziv projekta se v celoti glasi "Diversity of Enforcement Titles in cross-border Debt Collection in EU", konzorcij pa vključuje 16 partnerskih institucij iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Švedske, Cipra, Španije, Portugalske, Litve, Albanije, Poljske in Češke.

Cilj projekta je raziskati raznolikosti izvršilnih naslovov, predvsem sodb in notarskih zapisov, posameznih držav članic in prispevati k odpravi težav v čezmejni izvršbi. Projekt financira pravosodni program Evropske unije (EU Justice Programme).

Več o projektu najdete na spletni strani Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo in v informativni zgibanki.

Ob Rektorjevem dnevu podelili priznanja in nagrade Univerze v Mariboru

Datum objave: 31.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Univerzi v Mariboru so 27. januarja 2020 na slovesnosti ob Rektorjevem dnevu podelili nagrade in priznanja tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru. Na slovesnosti so podelili 59 nagrad in priznanj Univerze v Mariboru, med nagrajenci so bili tudi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru in višja sodnica in predsednica Okrožnega sodišča v Mariboru gospa Alenka Zadravec, ki že vrsto leto sodeluje s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru.

Dobitniki Perlachovega priznanja za leto 2019 pod mentorstvom asistenta Jana Stajnka so Iza Beširević, Aljoša Polajžar, Mihael Pojbič in Tamara Cheles Coelho. Perlachovo nagrado se podeli za raziskovalno, umetniško, strokovno in razvojno dejavnost skupin študentov UM.

Študent Magistrskega študijskega programa "Pravo" Aljoša Polajžar je prejel tudi Rektorjevo nagrado za leto 2019 za najboljše študijske uspehe študentov UM v vpisni generaciji.

Nagrajencu in dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

Rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, je v svojem nagovoru izpostavil: ''Univerza v Mariboru je pred pomembno nalogo začrtati svojo pot v naslednje desetletje, pot ki jo bomo opredelili v Strategiji razvoja UM 2020-2030. Prepričan sem, da bomo zavedajoč se naših velikih potencialov, ambicij ter zmožnosti, zastavili zelo smele cilje, z doseganjem katerih bomo pomembno nadgradili pogoje, potrebne za ustvarjanje prihodnosti, kot si jo želimo. Da smo že na dobri poti uspešnega izvajanja našega poslanstva, z izkazanim odličnim delom pričajo današnje nagrajenke in nagrajenci. Vsem se zahvaljujem ter iskreno čestitam. Veselim se vaših nadaljnjih uspehov ter skupnega sodelovanja.''

 

Nova knjiga: Gospodarske pogodbe prof. dr. Vesne Kranjc

Datum objave: 22.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

V januarju 2020 je izšla knjiga Gospodarske pogodbe, tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov prof. dr. Vesne Kranjc.

V knjigi so obravnavani instituti in posli, značilni za poslovanje gospodarskih subjektov. Tradicionalni posli so večinoma urejeni z zakonskimi pravili, v poslovni praksi pa so se razvili tudi novejši posli, ki zakonsko še niso urejeni ali pa so ta pravila skopa. Na splošno se vloga izrecnih zakonskih pravil pri poslih gospodarskih subjektov zmanjšuje, vse bolj pomembna pa postajajo avtonomna pravila, predvsem mednarodna, ki so tudi predstavljena.

Osnova knjige je prenovljena in dopolnjena vsebina monografije Gospodarske pogodbe iz leta 2006. Na novo so dodani posli, ki v Obligacijskem zakoniku niso urejeni, vendar so se v zadnjih letih zelo uveljavili (na primer finančni leasing, faktoring, kompleksni gradbeni posli), pri že doslej obravnavanih poslih pa so upoštevane spremembe na mednarodni ravni (na primer pri bančnih garancijah in dokumentarnih akreditivih) ter spremenjena stališča sodne prakse in teorije. Pozornost je namenjena tudi vprašanjem, ki se postavljajo v poslovni praksi.

Delo bo zelo uporabno za vse, ki sodelujejo pri sklepanju pogodb v domačem in mednarodnem okolju ter pri reševanju s tem povezanih sporov.

Knjigo lahko kupite na naslovu: https://www.gvzalozba.si/gospodarske-pogodbe.

Strokovna ekskurzija v Institucije EU

Datum objave: 21.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se v času med 14. in 17. januarjem 2020 udeležili strokovne ekskurzije obiska Institucij EU. Štirideset študentov je imeli izjemno priložnost, da so lahko v treh dneh obiskali Evropski parlament, Evropsko sodišče za človekove pravice in Sodišče EU ter se sprehodili po Strasbourgu in Luxembourgu. Na ESČP smo spremljali obravnavo v zadevi X and Others v. Bulgaria, v Evropskem parlamentu smo imeli priložnost spoznati vseh osem evroposlancev iz Slovenije ter za nekaj minut celo prisostvovali plenarnemu zasedanju evropskih poslancev. Po nekaj več kot 2 urah vožnje smo prispeli v Luksemburg, ki ima nekaj manj kot pol milijona prebivalcev in se naslednje jutro z velikim entuziazmom odpravili v prestolnico in največje mesto v državi Luxembourg, kjer ima sedež več pomembnih ustanov in agencij EU ter za pravnike najbolj zanimivo prav Sodišče EU. Na Sodišču EU smo bili deležni posebnega sprejema gospoda sodnika dr. Marka Ilešiča, ki je sodnik na Sodišču EU že od samega vstopa Slovenije v Evropsko unijo.

Poslušali smo obravnavo glede blagovne znamke EU Minerals Magic v zadevi C809/18 P EUIPO/John Mills, ki je potekala v angleškem jeziku, posebej za nas so prevajalci Sodišča EU tolmačili tudi v slovenski jezik. Dr. Ilešič Marko je po obravnavi študentom mariborske Pravne fakultete odgovarjal na zastavljena vprašanja, tudi na temo blagovne znamke ter na kratko predstavil delovanje Sodišča EU, ki ima nekaj več kot 2.200 zaposlenih (od tega je skoraj polovica prevajalcev). Gospa Lidija Cvetkovič, prevajalka na Sodišču EU, je študente opremila z informacijami o delu pravnika lingvista na Sodišču EU, nakar nam je bilo omogočeno vstopiti v največjo pravno knjižnico v celotni Evropi (morda celo na svetu), kjer nas je z veseljem sprejela Mariborčanka gospa Darja Ilešič Čokl, naša bivša vodja knjižnice na Pravni fakulteti, in nam predstavila nekaj ključnih informacij o delovanju knjižnice.

Z veliko mero hvaležnosti, navdušenja in novega znanja smo se odpravili proti domu in kaj kmalu zavihali rokave ter se začeli pripravljati na prihajajoče izpite, kajti izpitno obdobje je tik pred vrati.

Za nami je odlično izpeljana strokovna ekskurzija in upamo, da bodo tudi prihajajoče generacij študentov imele tako priložnost, ki je doletela prav nas. Prav posebej bi se želeli zahvaliti doc. dr. Petri Weingerl, prorektorici študentki Teji Štrukelj in prodekanici študentki Tei Unger za odlično organizirano ekskurzijo in vložen trud.

 

Študentka Dora Klančnik v Večeru na temo pravne zaščite žvižgačev v EU in doma

Datum objave: 20.01.2020 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentka Univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje "Pravo" Dora Klančnik je skupaj s študentkama Klaro Avsec ter Urško Kur s FERI UM v sobotni prilogi Časnika Večer objavila članek na temo pravne zaščite žvižgačev v EU in doma.

V članku so objavljeni izsledki študentskega PKP projekta WHISTLE, v katerem so s pomočjo mentorjev doc. dr. Mihe Šepca, asist. Jana Stajnka s PF UM, prof. dr. Suzano Žilič Fišer s FERI UM ter Matije Stepišnika s Časnika Večer študenti raziskovali tako pravno kot širšo družbeno problematiko zaščite žvižgačev.

"Nova zakonodaja bo žvižgačem omogočila, da o kršitvah prava EU poročajo brez strahu pred povračilnimi ukrepi."

Celotno vsebino članka najdete na povezavi: https://www.vecer.com/zascita-zvizgacev-moralni-heroji-ali-zahrbtni-ovaduhi-10117215.

Projekt WHISTLE je potekal v okviru programa Po kreativni poti do znanja 2017-2020, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

 

Predavanje dr. Maje Brkan, profesorice za pravo EU z Univerze v Maastrichtu

Datum objave: 18.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto Univerze v Mariboru je dne 18.12.2019 obiskala izredna profesorica za pravo EU na Pravni fakulteti Univerze v Maastrichtu dr. Maja Brkan, LL.M. Predavanje z naslovom Sodobni izzivi demokracije in pravne države v Evropski uniji je izvedla na povabilo Pravniškega društva v Mariboru in Slovenskega društva za evropsko pravo.

 

Večerova osebnost leta 2019 v kategoriji znanstvenikov in raziskovalcev je doc. dr. Petra Weingerl

Datum objave: 13.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Predanost, prodornost, vztrajnost, izvirnost  ter zaljubljenost v življenje in svet, zbrani v elegantnem objemu Kazinske dvorane, pod veličastnimi lestenci, ki so žareli za tiste, ki so v zadnjem letu letvice dvignili vrtoglavo visoko, drugim postali vzor in pokazali, da je mogoče prav vse, če imaš vizijo in srce na pravem mestu. Večerove osebnosti Štajerske so znane. O zmagovalki glavne kategorije, Večerova osebnost Štajerske 2019, so z glasovnicami odločili bralci, o zmagovalcih v ostalih kategorijah pa je odločala neodvisna komisija, sestavljena iz Večerovih novinarjev in uglednih Mariborčanov.

V kategoriji znanstvenikov in raziskovalcev je slavila izstopajoča članica nove generacije pravnikov dr. Petra Weingerl, docentka na Katedri za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. "Zahvaljujem se za nominacijo, ki mi zelo veliko pomeni, saj kaže na to, da je bilo moje delo opaženo, hkrati pa mi daje zagon za nadaljnje delo," je povedala iz Helsinkov. Ob njej sta bila nominirana dr. Miroslav Rebernik in dr. Tomaž Skrbinšek.

Iskrene čestitke zmagovalki doc. dr. Petri Weingerl.

Vir: https://www.vecer.com/in-video-poklon-nezlomljivi-stajerski-trmi-ilka-stuhec-vecerova-osebnost-stajerske-2019-10103199

Prof. dr. Janja Hojnik gostovala na Pravni fakulteti v Maastrichtu

Datum objave: 13.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Janja Hojnik je v okviru Erasmus gostovanja za profesorje gostovala na Pravni fakulteti v Maastrichtu, kjer je opravila predavanja na dveh raziskovalnih seminarjih. V okviru Centra za evropsko pravo je predavala o diskriminatornih cenah na enotnem trgu EU, na ravni fakultete pa še o sodobnih izzivih vrednotenja pravne znanosti. Slednji seminar je bil še posebej pomemben, upoštevajoč, da Nizozemske univerze orjejo ledino pri postavljanju novih pristopov k vrednotenju raziskovalnega dela.

Že 12. posvet »PRAVO IN EKONOMIJA« na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru: IZZIVI DIGITALIZACIJE

Datum objave: 09.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Digitalizacija odpira vrsto tveganj, obenem pa tudi priložnosti za slovensko gospodarstvo.

V petek, 6. decembra 2019, je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru organizirala že 12. posvet »Pravo in ekonomija«, katerega letošnja rdeča nit so bili izzivi digitalizacije, ki jih ta prinaša na področju prava in gospodarstva. Namen posveta je bila razprava o pravnih in drugih problemih digitalizacije danes in v prihodnosti. Na posvetu so sodelovali strokovnjaki iz akademske sfere in prakse.

V prvem delu posveta je Samo Červek, predsednik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, spregovoril o spremembah predpisov na področju revizije postopkov oddaje javnih naročil in možnostih vodenja e-revizij. Dr. Drago Mežnar s Fakultete za organizacijske vede v Kranju je govoril o vlogi digitalizacije pri prestrukturiranju podjetij. Dr. Tomaž Keresteš s Pravne fakultete v Mariboru je govoril o nekaterih pasteh digitalizacije za Republiko Slovenijo. Poudaril je, da raziskave Evropske banke za obnovo in razvoj ter OECD opozarjajo, da je prav slovensko gospodarstvo eno najbolj digitalizaciji izpostavljenih v EU. Dr. Andreja Primec z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru je govorila o potrebi, da se zaradi razvoja umetne inteligence sistematično pristopi k izgradnji  pravne ureditve, ki bo temeljila na etičnih načelih in spoštovanju temeljnih pravic, saj bodo današnji stroji morda že jutri postali naši sodelavci. O pristojnosti in uporabi prava pri inšpekcijskem nadzoru nad varstvom potrošnikov v čezmejni spletni trgovini je govoril dr. Matija Damjan s Pravne fakultete v Ljubljani. Pri tem je poudaril, da inšpekcijsko varstvo prav v čezmejni spletni trgovini predstavlja velik problem, saj zakonodaja ne ureja vprašanja, katere predpise naj inšpekcija pri nadzoru sploh uporablja.

V drugem delu posveta je dr. Mojca Ramšak s Filozofske fakultete v Ljubljani opozorila na pasti oglaševanja zobozdravstvenih storitev v digitalnem svetu, kot so tveganje nekvalitetnih izvedb, nerealnih obljub, dvoumnih informacij o ponudbah ter zlorabi zasebnosti in zaupnosti. Dr. Maja Ovčak Kos iz Odvetniške pisarne Zakonjšek, d.o.o., Ljubljana, je govorila o pravnih problemih, ki jih odpira pravilo obveznega prenosa za uveljavljanje pravice kabelske retransmisije. Dr. Maja Bogataj Jančič z Inštituta za intelektualno lastnino iz Ljubljane je predstavila nove izjeme za besedilno in podatkovno rudarjenje, ki jo uvaja nova avtorska direktiva. Te izjeme bodo Evropski uniji in Sloveniji omogočile, da bo na področju razvoja umetne inteligence lahko dohitela ZDA in Japonsko. Kristjan Zahrastnik in Denis Baghrizabehi s Pravne fakultete v Mariboru sta razpravljala o možnosti, da se mikrotransakcije v videoigrah obravnavajo kot igre na srečo oziroma se posebej zakonsko regulirajo. Mikrotransakcije so vedno bolj razširjen vir financiranja industrije videoiger in zamegljujejo mejo med igrami ter igrami na srečo. Mag. Dejan Romih z Ekonomsko-poslovne fakultete v Mariboru je predstavil model za spremljanje učinkov gospodarskopolitične negotovosti in sistemskega stresa v ZDA na delnice družbe Amazon, ki je pokazal, da oba pojava vplivata na ceno teh delnic. O uporabi znakov v okviru storitev referenciranja (Adwords) pri oglaševanju na spletu in o tem, da lahko taka uporaba znakov v določenih okoliščinah predstavlja tudi kršitev registrirane znamke, pa je spregovorila dr. Martina Repas s Pravne fakultete v Mariboru. 


Vljudno vabljeni k ogledu fotografij.


 

Dodatne informacije:

Dr. Martina Repas, strokovni vodja posveta

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor

martina.repas@um.si; https://www.pf.um.si/

Telefon: 02 250 42 26, 040 891 565

 

V Večeru bodo tudi letos razglasili VEČEROVO OSEBNOST ŠTAJERSKE 2019 - med kandidati tudi doc. dr. Petra WEINGERL s Pravne fakultete UM

Datum objave: 09.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Tudi letos bodo razglasili Večerove osebnosti Štajerske na posameznih področjih, pri čemer so novinarske komisije za vsako področje izbrale tri kandidate, zmagovalca pa bo izbrala žirija priznanih Štajercev.

V kategoriji Večerov znanstvenik/raziskovalec štajerske 2019 je med razglašenci tudi doc. dr. Petra Weingerl, zaposlena na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.

Dr. Petra Weingerl docentka na Katedri za evropsko in mednarodno pravo ter mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je nova generacija pravnikov. Leta 2018 je prejela priznanje Zveze društev pravnikov Slovenije, naziv mladi pravnik leta. Že njen dosedanji znanstveni opus priča, kakšen biser imata mariborska in slovenska pravna znanost. Doktorirala je v Oxfordu, objavlja v številnih uglednih tujih publikacijah in predava na priznanih mednarodnih univerzah (od Oxforda prek Bilbaa, Dunaja, Ženeve do Budimpešte in drugje), sodeluje v mnogih odmevnih projektih.

NAPOVEDUJEMO: Gospodarske pogodbe: tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov avtorice prof. dr. Vesne Kranjc

Datum objave: 04.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V januarju 2020 bo izšla knjiga Gospodarske pogodbe: tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov, avtorice dr. Vesne Kranjc. Knjiga na več kot 600 straneh obravnava institute in posle, značilne za poslovanje gospodarskih subjektov in je prenovljena izdaja dela Gospodarsko pogodbeno pravo iz leta 2006, ki je bilo že več let razprodano. Več poglavij je spremenjenih in dopolnjenih, ker so se spremenili v njih obravnavani pravni viri. Spet druge dopolnitve prejšnjega besedila so namenjene jasnejši predstavitvi in razlagi spornih vprašanj, upoštevana pa so tudi spremenjena stališča sodne prakse in teorije.

Najpomembnejša novost so na novo dodana poglavja, ki obravnavajo novejše posle s področja zavarovanja obveznosti, distribuiranja blaga in storitev ter izvajanja investicijskih del. Pri vsakem posameznem poslu so predstavljeni ekonomski oziroma gospodarski razlogi zanje, opozorjeno je na morebitne slovenske posebnosti pri ureditvi in na drugačno mednarodno ureditev, dodana pa je tudi primerjava z istovrstnimi posli. K boljši ponazoritvi pripomorejo primeri iz prakse in sodne odločbe, koristna pa bo tudi navedena dodatna literatura.

Študenti PF UM lahko knjigo naročite po posebni prednaročniški ceni, ki znaša 57,60 EUR, in sicer najkasneje do 20. decembra 2019. Knjigo lahko naročite na način, da izpolnite priloženo naročilnico in jo oddate v Pravni bukvarni (1. nadstropje, poleg referata) oz. jo oddate v poštni nabiralnik pred Pravno bukvarno. Po oddaji naročilnice boste s strani GV Založbe prejeli navodila o plačilu in prevzemu knjige. Knjigo boste lahko prevzeli na PF UM in na ta način prihranili tudi strošek poštnine.

 

Mednarodna konferenca in okrogla miza ob 10. obletnici Listine EU o temeljnih pravicah

Datum objave: 04.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Na Pravni fakulteti je v petek, 29. novembra 2019, potekala celodnevna mednarodna konferenca ob obeležitvi 10. obletnice zavezujoče Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (Listina). Na celotnem dogodku je svoja razmišljanja o Listini z nami delilo več kot 20 domačih in tujih eminentnih pravnih strokovnjakov.

Po uvodnem pozdravu organizatorjev, dr. Petre Weingerl in dr. Matjaža Tratnika, je zbrane nagovorila dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru dr. Vesna Rijavec. Temu sta sledili uvodni predavanji dr. Rajka Kneza, predsednika Ustavnega sodišča RS, in dr. Verice Trstenjak, bivše generalne pravobranilke na Sodišču EU, ki sta osvetlila pomen Listine v okviru večplastnega varstva temeljnih pravic.

V nadaljevanju sta sledili dve sekciji, v okviru katerih so svoja razmišljanja v zvezi s pomenom, razvojem in uporabo Listine delili domači in tuji strokovnjaki. V prvi sekciji, ki jo je moderirala dr.Petra Weingerl, so svoje prispevke predstavili dr. Dimitry Kochenov, profesor za evropsko pravo na Univerzi v Groningenu, dr. Jure Vidmar, profesor za mednarodno pravo na Univerzi v Maastrichtu, dr. Sarah Ganty, raziskovalka na Univerzi Libre de Bruxelles, dr. Snježana Vasiljević, profesorica za evropsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Zagreb, in dr. Katarina Vatovec, svetovalka na Ustavnem sodišču RS.

V drugi sekciji, ki jo je moderiral dr.Dimitry Kochenov, so svoje prispevke predstavili dr. Ana Bobić, raziskovalka na Hertie School of Governance v Berlinu, Dr. Marton Varju, raziskovalec na madžarskem Inštitutu za pravne študije, David de Groot iz EU CITZEN Network (Bruselj), ter profesor dr.Matjaž Tratnik in docentka dr.Petra Weingerl s Pravne fakultete UM.

Dogodek se je zaključil z okroglo mizo na temo človekovih pravic v okviru pravnega študija. Moderator okrogle mize je bil dr. Tomaž Keresteš, profesor in prodekan za izobraževalno dejavnost na Pravni fakulteti UM. Gosti okrogle mize so bili dr. Silvo Devetak, zaslužni profesor Pravne fakultete UM in dolgoletni profesor mednarodnega prava, dr. Janja Hojnik, redna profesorica Pravne fakultete UM in prorektorica, dr. Janez Kranjc, zaslužni profesor UL in izredni član SAZU, dr. Saša Zagorc, redni profesor Pravne fakultete UL in strokovnjak za ustavno pravo in človekove pravice, dr. Jernej Letnar Černič, izredni profesor za pravo človekovih pravic, ustavno pravo in upravno pravo na Fakulteti za državne in evropske študije, Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za pravo in poslovne vede pri Katoliškem inštitutu ter dr. Dejan Valentinčič, docent na Evropski pravni fakulteti in Fakulteti za uporabne družbene študije. Ključne iztočnice pogovora so se nanašale na oceno stanja varovanja človekovih pravic v Sloveniji in na oceno glede odgovornosti pravnih fakultet za stanje varovanja človekovih pravic v družbi in pravosodju in na to, kako bi bilo mogoče tematiko človekovih pravic bolje integrirati v študij prava. 

Na Pravni fakulteti smo izjemno veseli, da smo ta praznik temeljnih pravic obeležili v družbi številnih študentov, ki so s s svojim prispevkom obogatili dogodek, katerega namen je bil večja ozaveščenost na tem področju.


Vabljeni k ogledu FOTOGALERIJE.

Dobrodelnost študentov študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 03.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Člani Študentskega sveta Pravne fakultete UM so 2. decembra 2019 obiskali Krizni center za mlade v Mariboru in izročili izkupiček dobrodelnega srečelova, ki je spomladi 2019 potekal na naši fakulteti.
Krizni center za mlade Maribor je bil ustanovljen leta 2000, je državna institucija in redna dejavnost Centra za socialno delo Maribor, namenjen pa je otrokom in mladostnikom, ki so v hudi stiski in je sami ne znajo razrešiti.

Za dobrodelni namen so skupaj zbrali 310€, za kar se člani študentskega sveta Pravne fakultete in Krizni center za mlade Maribor iskreno zahvaljujemo, saj so tako skupaj narisali nasmeh na obraze mladih v stiski in pripomogli k polepšanju prihajajočih praznikov.
Prav tako se zahvaljujejo vsem, ki so darovali nagradne dobitke:
Lars&Sven Burgers, Stadionshop Si, Europark Maribor, Insa Nepremičnine, Al Capone Maribor, Sssence cosmetics, Flaška.

 

Človekove pravice niso važne le za pravnike, v Večeru po mednarodni konferenci ob desetletnici evropske listine v Mariboru

Datum objave: 03.12.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Ob desetletnici zavezujoče listine Evropske unije o temeljnih pravicah so v petek, 29.11.2019, na Pravni fakulteti v Mariboru pripravili mednarodno konferenco. Poleg slovenskih profesorjev prava so se je udeležili pravni strokovnjaki iz Groningena, Maastirchta, Zagreba, Bruslja, Berlina. Končala se je pozno popoldne z okroglo mizo o človekovih pravicah v okviru pravnega študija pri nas. Sogovorniki so ugotavljali, da je na pravnih fakultetah treba upoštevati "socialni konstrukt človekovih pravic, ki izhajajo iz dobe razsvetljenstva", pri vseh pravnih predmetih. Zanimanje zanje je treba spodbuditi tudi pri državljanih, ki niso pravniki. Sploh je to pomembno v času, ko je opaznih vse več poskusov razkroja mednarodnega prava in človekovih pravic s strani svetovnih hegemonov v naši okolici in tudi v Sloveniji. Omenjen je bil neenak življenjski standard med vzhodno in zahodno polovico države. Sploh bi se morala Evropska unija bolj boriti za spoštovanje socialnih in ekonomskih pravic ljudi, zdi pa se, da fokus usmerja drugam od tega vse bolj perečega problema. 

Avtor besedila: Boris Jaušovec

Vir: https://www.vecer.com/clovekove-pravice-niso-vazne-le-za-pravnike-10097373

Študenti prava na prevajalski delavnici skupaj s študenti prevajanja in tolmačenja

Datum objave: 29.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Študenti 2. letnika Pravne fakultete Univerze v Mariboru so se 27.11.2019 preizkusili na prevajalski delavnici, ki je potekala na Filozofski fakulteti UM pod vodstvom prof. dr. Vlaste Kučiš, prof. ddr. Natalie Kaloh Vid (obe FF UM) in asist. Katje Drnovšek s PF UM. Poskusna delavnica je bila izvedena kot del aktivnosti v EU projektu TransLaw (pod koordinatorstvom FF UM), v katerem sodeluje tudi naša fakulteta.

Prevajanje sodbe Vrhovnega sodišča RS v angleški jezik je potekalo v mešanih skupinah s študenti prevajanja in tolmačenja, takšno sodelovanje pa je omogočilo sproščeno in učinkovito izmenjavo znanj. Naši študenti so se seznanili s praktičnimi pristopi k prevajanju pravnih besedil ter izpopolnili svoje besedišče, v zameno pa so študentom FF pomagali z razlago pravnih institutov in s tem bistveno prispevali k ustreznemu in kakovostnemu končnemu prevodu. Študenti obeh fakultet so se strinjali, da je bila prav medsebojna pomoč ključna za dober rezultat, celotno interdisciplinarno izkušnjo pa so ocenili kot zelo pozitivno.

Zaposleni v PwC izobražujejo študente Pravne fakultete Univerze v Mariboru

Datum objave: 29.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Sodelavca iz oddelka za pravno svetovanje PwC Legal Sandra Zec in Gregor Premrl sta študentom Pravne fakultete Univerze v Mariboru dne 27.11.2019 predstavila vlogo pravnika v gospodarstvu ter njegovo delo v praksi. Vodja pravnega oddelka mag. Sanja Savič, nekdanja študentka Pravne fakultete Univerze v Mariboru, je bodočim pravnikom, ki se bodo zaposlili tudi v gospodarstvu, predavala o alternativnih načinih upravljanja terjatev.

ELSA Day - Freedom of Expression Online

Datum objave: 28.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Letošnji ELSA DAN je potekal dne 28.11.2019 na temo Svobode izražanja na spletu (Freedom of Expression Online). Gre za dogodek, ki so ga pripravila vsa ELSA društva po Evropi in se je letos organiziral že osmič. Predavatelji na dogodku so bili: doc. dr. Miha Šepec, prof. dr. Šime Ivanjko, prof. dr. Ciril Ribičič in doc. dr. Borko Bošković.

Svoboda izražanja na spletu se nanaša na pravico prejemati, prenašati in iskati informacije na spletu, kar pomeni, da se lahko vsak svobodno izraža na spletu in se prav tako seznani z informacijami, ki jih delijo drugi. Če bi izražanje posameznikov na spletu bilo povsem nenadzorovano bi zagotovo prihajalo do sovražnega govora, političnega govora, žaljivih izjav in podobnih stvari, ki lahko prizadenejo posameznika. Omejitve svobode izražanja se lahko uporabljajo za izraze, ki vzpodbujajo sovraštvo, diskriminacijo in nasilje, vendar te omejitve pa seveda morajo biti zakonite in izvedene s sodnim nadzorom.

 

Tehtanje med svobodo izražanja in zakritjem vsebin zaradi predvidenih razlogov ni enostavno. Poleg tehtanja so tudi drugi problemi tj. da lahko pride do zlorab, kraj informacij, objav informacij, ki ne bi smele biti objavljene ipd.. Prav tako bi morali biti koristniki obveščeni o tem, kaj naj bi bila nezakonita ali neprimerna vsebina oziroma ravnanje. Pa smo koristniki o tem res obveščeni? Problematično je tudi to, kadar se posamezniki želijo zaščititi s tem, da se na spletu prikazujejo pod lažnim imenom ali psevdonimom. Ali je to dovoljeno in ali s tem dejansko zaščitijo svojo zasebnost?

 

Najvplivnejši pravniki, med njimi tudi doc. dr. Miha Šepec, o svoji vlogi, funkciji in vplivu

Datum objave: 27.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Na portalu IUS-INFO se je končal že devetnajsti izbor 10 najvplivnejših slovenskih pravnikov. Okrogle mize, s katero se izbor tradicionalno sklene, so se udeležili letošnja najvplivnejša pravnica dr. Sara Ahlin Doljak ter pravniki ddr. Klemen Jaklič, mag. Martin Jančar, dr. Marko Pavliha, Zvjezdan Radonjić,dr. Andraž Teršek in dr. Miha Šepec, ki je razpravo tudi povezoval, dr. Jurij Toplak pa je sodeloval prek videokonferenčne povezave.

V uvodu razprave z naslovom Pravnik kot posameznik – kamenček ali trdna skala v pravnem mozaiku? je dr. Miha Šepec, docent za kazensko pravo na PF Univerze v Mariboru, poudaril, »da je naša družba naravnana k iskanju in idealiziranju posameznikov s posebnimi lastnostmi, ki izstopajo iz povprečja in pustijo svoj pečat v zgodovini – vodje, junaki, legende. Kako pa je v pravu? Ali poznamo posameznike, ki so v pravnem svetu vodilni, ki gradijo pravne temelje, razvijajo pravne poglede in so drugim pravnikom v zgled? Je v pravu sploh mogoče postati vodja, ali pa je pravnik vedno le kamenček, ki se izgubi v ogromnem državnem pravnem mozaiku? Je pravnik le suženj državne politike in zakonodaje, ali pa lahko s svojo osebnostjo in karakterjem doseže spremembe, ki presegajo pozitivno zakonodajo?« 
 

Pripravila: Patricij Maček in Toni Tovornik
Celotno vsebino si lahko preberete >>tukaj<<.

 

Prof. dr. Borut Holcman aktiven udeleženec Mednarodne konference Katoliških pedagogov

Datum objave: 26.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

V soboto, 23. novembra 2019, se je izr. prof. dr. Borut Holcman aktivno udeležil Mednarodne konference Katoliških pedagogov v Radljah ob Dravi. Konferenca je bila na temo: Vzgoja za ljubezen do domovine in države. Nastopil je s prispevkom Pravica do izobrazbe in pri tem izpostavil Ciceronovo maximo: Duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis (Človek ima lahko dve domovini, ena je njegova rojstna, druga je njegova domovina civilizacije). Vsi predavatelji, ki so bili iz Poljske, Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije so izhajali iz dejstva, da šele civilizirana - z zakonodajo urejena družba omogoča izobraženega človeka, ki iz lastne avtoritete izobrazbe soodgovorno oblikuje družbo, ki jo lahko imenuje država ali domovina.

Konference se je udeležil tudi predsednik Državnega sveta, g. Alojz Kovšca.

Prof. dr. Janja Hojnik je sodelovala na panelu ob Dnevu ARRS dne 19. novembra 2019

Datum objave: 25.11.2019 | Datum poteka: 31.12.2030

Dan ARRS stičišče različnih generacij raziskovalcev

19. novembra je s panelno razpravo Družbena odgovornost znanosti za Planet A v Ljubljani začel nacionalni dogodek Dan ARRS 2019: Podpiramo odličnost, posvečen novi generaciji mladih raziskovalcev. Po besedah v. d. direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) Jozsefa Györkösa je dogodek stičišče različnih generacij raziskovalk in raziskovalcev.

Kot je povedal Györkös, letos obeležujejo dve obletnici, 15 let obstoja ARRS ter 35 let obstoja programa mladih raziskovalcev, v okviru katerega je doktorat znanosti pridobilo preko 5000 raziskovalk in raziskovalcev. Za letošnjo 35. generacijo je bilo na voljo 229 mest za usposabljanje mladih raziskovalk in raziskovalcev.

Mladim raziskovalcem v navdih je agencija pripravila že drugi nacionalni dogodek Dan ARRS, ki je po besedah Györkösa namenjen stiku med raziskovalkami in raziskovalci in stiku med različnimi generacijami raziskovalk in raziskovalcev.

Uvodna panelna razprava dogodka je bila namenjena premislekom o temi podnebnih sprememb, kako te vplivajo na področje ekonomije, prava, turizma, prometa, in kakšni so ukrepi reševanje podnebne krize.

Kot so izpostavili panelisti, smo pri soočanju s podnebnimi spremembami neuspešni zato, ker se te dogajajo počasi, na ravni časovne skale življenja človeka. Pomemben razlog za neukrepanje pa je tudi prepričanje ljudi, da bodo znanstveniki že našli ustrezno rešitev, ko bo to potrebno, je povedal Robert Dominko s Kemijskega inštituta.

Ob tem je Žiga Zaplotnik s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani opozoril, da se nam v primeru nadaljnjega spuščanja vedno več toplogrednih plinov v ozračje do konca stoletja obeta dvig povprečne temperature za štiri do pet stopinj. To pa po besedah Zaplotnika pomeni, da bi se na območjih, kjer bo živela skoraj polovica človeške populacije, vsako drugo ali tretje leto pojavili vlažni vročinski valovi. V tem času bi temperatura v kombinaciji z vlago narasla to de mere, da se telo zdravega odraslega človeka v mirovanju ne bi moglo več ohlajati z znojenjem, kar bi lahko vodilo v smrt.

Zakonsko urejanje tega področja je po besedah Janje Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru zahtevno, veliko večji učinek na potrošnikovo obnašanje pa imajo po njenem mnenju finančne spodbude ali omejitve in cene.

Ekonomisti po mnenju Aljoše Valentinčiča z ljubljanske ekonomske fakultete učinkov podnebnih sprememb še ne znajo vgraditi v sisteme finančnega poročanja, zaradi česar so cene proizvodov pogosto napačne - prenizke. Če bi pri ceni upoštevali tudi denimo vpliv produktov in storitev na vodo ali kmetijstvo, bi bile cene in dobički podjetij bistveno drugačni, je menil Valentinčič.

Kot je še dodal Zaplotnik, se v boju s podnebnimi spremembami vse preveč poudarja odgovornost posameznika. Po njegovem mnenju potrebujemo sistemske ukrepe, kot je denimo ogljični davek. Poleg tega pa sta ključnega pomena tudi dober zgled in vzgoja, kar ne sme biti le v domeni najbolj okoljsko osveščenih staršev, temveč mora postati del izobraževalnega sistema.

V nadaljevanju dogodka so predstavniki Društva Mlada akademija v praktični delavnici podali nekaj nasvetov in napotkov mladim raziskovalkam in raziskovalcem. Sledile pa so predstavitve najvidnejših raziskovalnih dosežkov lanskega leta v sklopu že osme izvedbe projekta promocije znanosti ARRS - Odlični v znanosti 2019.

Dan se bo sklenil s slavnostnim sprejemom nove generacije mladih raziskovalk in raziskovalcev, ki jih bo uvodoma nagovoril slavnostni govornik, minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo, prejemnica in prejemniki prestižnih projektov Evropskega raziskovalnega sveta pa bodo z mladimi delili svoje izkušnje.

Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Slovenije Boruta Pahorja.

Vir: http://znanost.sta.si/2699198/dan-arrs-sticisce-razlicnih-generacij-raziskovalcev