Novice

Novice 201 do 220 od 366

Obisk raziskovalcev s Pravne fakultete Univerze v Podgorici

Datum objave: 20.10.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravno fakulteto UM sta v sklopu realizacije bilateralnega projekta “Možnost in primernost uvedbe sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu v Sloveniji in Črni gori - primerjalnopravna analiza” obiskala raziskovalca Pravne fakultete Univerze v Podgorici (Črna gora), in sicer prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič (nosilka projekta) in dr. Velibor Korać. V času obiska (12. do 18. oktober 2021) sta se raziskovalca iz Črne gore sestala z izr. prof. dr. Suzano Kraljić (slovensko nosilko projekta), prof. dr. Vesno Rijavec ter Katjo Drnovšek. Raziskovalci obeh pravnih fakultet so analizirali dosedanje izvedene aktivnosti ter hkrati tudi dogovorili nadaljnjo dinamiko dela.

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru bogatejša za pet doktoric znanosti

Datum objave: 05.10.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

​V četrtek, 30. septembra 2021 je potekala promocija doktorjev znanosti. Rektor prof. dr. Zdravko Kačič je promoviral devet novih doktoric in doktorjev znanosti Univerze v Mariboru med njimi kar pet (5) doktoric znanosti s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

 • Urška Kupec (PF)

M​entorica: izr. prof. dr. Tjaša Ivanc

Naslov: Prost pretok zač​asnih ukrepov v civilnih zadevah v EU in njihovi učinki               

 • Irena Merc (PF)

Mentorica: red. prof. dr. Vesna Rijavec

Naslov: Izterjava obveznosti na podlagi pomanjkljivo določenega izvršilnega naslova   

 •  Katja Meško​​ Kuralt (PF)

Mentorica: izr. prof. dr. Suzana Kraljić

Naslov: Vpliv (ne)uporabe gensko spremenjenih organizmov na pravico do zdravstvenega varstva – primerjalnopravni vidik                                                                       

 • Mag. Mojca Tancer Verboten (PF)

Mentorica: red. prof. dr. Darja Senčur Peček

Naslov: Posebnosti delovnopravnega položaja visokošolskih učiteljev         

 • Mag. Vanja Verdel Kokol (PF)

Mentor: red. prof. dr. Damjan Korošec

Naslov: Odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, kot zakonodajni, teoretični in praktični problem                                    

Iskrene čestitke!

 

Pravni fakulteti Univerze v Mariboru je bil odobren dvoletni raziskovalni projekt pod naslovom: »Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure – DIGI-GUARD«.

Datum objave: 29.09.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru je bila uspešna na razpisu programa JUSTICE Evropske komisije. Odobren je bil 2-letni raziskovalni projekt pod naslovom: »Digital communication and safeguarding the parties’ rights: challenges for European civil procedure – DIGI-GUARD«. Projekt je namenjen primerjalnemu proučevanju, kako moderna orodja digitalnega komuniciranja vplivajo na osnovne postulate civilnega postopka, kot so dokazovanje in vročanje dokumentov. Ob tem je cilj projekta tudi prispevati k večjemu zaupanju v vzajemno sodelovanje v zadevah pravosodja v območju EU.

Pravna fakulteta Maribor je koordinatorska institucija, sodeluje še osem visokošolskih institucij iz sedmih EU držav. Programsko bosta projekt vodili prof. dr. Vesna Rijavec in izr. prof. dr. Tjaša Ivanc. Projekt se bo predvidoma začel izvajati v mesecu maju 2022.

Profesor Jurij Toplak vodil pogovor s predsednikom RS Borutom Pahorjem na Univerzi Fordham v New Yorku

Datum objave: 27.09.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Profesor Pravne fakultete UM dr. Jurij Toplak je 22. septembra 2021 moderiral pogovor predsednika Slovenije Boruta Pahorja s študenti Pravne fakultete Fordham v New Yorku. Pogovor o stanju demokracije in volilnega prava v svetu je potekal ob robu generalne skupščine Združenih narodov.

Prof. dr. Jurij Toplak, ki na Pravni fakulteti Fordham kot gostujoči profesor predava volilno pravo, je povezoval pogovor predsednika Pahorja s tamkajšnjimi študenti prava. Dogodka so se udeležili dekan Fordham Law School Matthew Diller, prodekan Joseph Landau, več profesorjev in okoli 50 študentov doktorske in magistrske stopnje. S študenti je predsednik Pahor razpravljal o vlogi volitev v demokraciji, rastoči polarizaciji in vse večji vlogi sodišč pri reševanju volilnih sporov.

Ameriški študenti so bili nad predsednikom Pahorjem in dogodkom navdušeni. "Izjemno prijazno je od gospoda Pahorja, da si je vzel čas za pogovor s študenti. Predsednikovi odgovori so mi dali misliti," je povedala Maria Chrysanthem z New Yorka in študentka tretjega letnika univerze Fordham.

"V življenju sem spoznal mnogo talentiranih, polnih znanja in tekmovalnih ljudi a najdalj pridejo tisti, ki so pogumni in imajo dovolj strasti, da se po padcu poberejo in poskusijo znova," je Pahor odgovoril na študentovo vprašanje o najpomembnejšem nauku, ki se ga je naučil v treh desetletjih delovanja v politiki. "Ta odgovor me je najbolj navdušil, saj je inspiracija za vsakega mladega človeka," je povedala Chrysanthemova.

Vodja magistrskega študija in predavateljica Toni Jaeger-Fine in dekan Matthew Diller sta izrazila željo po tesnejšem sodelovanju Pravne fakultete Fordham s Pravno fakulteto UM. Diplomanti in študenti Pravne fakultete Fordham prihajajo iz 80 držav, med njimi pa je tudi en diplomant naše pravne fakultete.

Univerzo Fordham so v Bronxu v New Yorku leta 1841 ustanovili jezuiti in ima 16 tisoč študentov. V zadnjih petnajstih letih je na Manhattnu zrasel nov kampus, del katerega je tudi Law School. Na letošnji Šanghajski lestvici najboljših univerz sveta je Univerza Fordham v pravu na 24. mestu. Po zaposljivosti diplomantov med 25 največjimi odvetniškimi družbami v New Yorku, ki je navečji odvetniški trg v Združenih državah, je Fordham četrta za univerzami NYU, Harvard in Columbia.

 

Na Pravni fakulteti izvedli drugo mednarodno konferenco o raznolikosti izvršilnih naslovov v čezmejni izterjavi dolgov

Datum objave: 22.09.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

3. in 4. septembra 2021 je na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru potekala konferenca »Diversity of Enforcement titles in Cross-border debt Collection in the EU« (Raznolikost izvršilnih naslovov pri izterjavi čezmejnih dolgov v EU). Konferenca se je izvedla v okviru evropskega projekta »EU-En4s«.

Prvi dan konference so številni ugledni strokovnjaki iz tujine prispevali svoje strokovne in znanstvene argumente na temo raznolikosti (tujih) izvršilnih naslovov. Naslovili so mnoga vprašanja, ki bremenijo učinkovitost prostega pretoka sodnih odločb v EU, prav tako pa so razpravljali o manj raziskani, a nič manj pomembni temi priznavanja in izvršbe javnih listin v mednarodnem prometu.

Zahvaljujemo se referentom, in sicer Marku Ilešiču (sodnik na Sodišču EU), Jensu Bormannu (predsednik nemške notarske zbornice), Paolu Pasqualisu (European Union of Latin Notaries), Fredriku Sjövallu (odvetnik in partner pri Mannheimer Swartling), Samuelu Rudvallu (sodnik prizivnega sodišča na Švedskem), Željku Pajaliću (sodnik na hrvaškem vrhovnem sodišču), Lionelu Decottu (francoski huissier de Justice), Wendy Kennett (univerza Cardiff) in Achilleasu Demetriadesu (predsednik Odbora za človekove pravice pri Ciprski odvetniški zbornici).

Konference so se udeležili praktiki in akademiki širom Evrope. Ti so imeli priložnost razpravljati o nadrobnih vidikih teme v okviru okroglih miz, ki so potekale drugi dan konference. Pri tem je Bojan Podgoršek (predsednik Notarske zbornice Slovenije) moderiral rubriko o izvršljivih notarskih zapisov, Eric Bylander (univerza v Uppsali) in Tomaž Keresteš (Univerza v Mariboru) sta moderirala sekcijo, ki se je nanašala na sodbe, medtem ko sta Phillip Anzenberger (univerza v Gradcu) in Tjaša Ivanc (Univerza v Mariboru) moderirala sekcijo o začasnih ukrepih in sodnih poravnavah. Dogodek je celokupno usklajevala dekanica Pravne fakultete Univerze v Mariboru, Vesna Rijavec.

Konferenca je razkrila številne težave pri čezmejni izvršbi v civilnih in gospodarskih zadevah in ponudila nastavke možnih rešitev omenjenih težav, ki pa zahtevajo nadaljnjo strokovno obravnavo in raziskave. Gradivo in rezultati konference bodo v doglednem objavljeni na spletni strani projekta "EU-En4s" (https://www.pf.um.si/en/acj/). Vabljeni, da obiščete spletno stran in spremljate projektne dejavnosti na naših družbenih medijih.

Projekt “EU-En4s” je sofinanciran s strani programa pravosodja EU, koordinira pa ga Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Projektni konzorcij vključuje 16 partnerskih institucij iz 12 držav članic in 1 države kandidatke.

To so:

Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta

Leibniz University of Hannover, Nemčija

University of Wrocław, Poljska

University of Maastricht, Nizozemska

University of Graz, Avstrija

University of Rijeka, Faculty of Law, Hrvaška

Uppsala University, Švedska

UCLan Cyprus, Ciper

University of Tirana, Albanija

Mykolas Romeris University, Litva

Masaryk University, Faculty of Law, Češka Republika

Portucalense University, Portugalska

Notarska zbornica Slovenije

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Center za pravno informatiko in svetovanje, posredništvo, raziskovanje, storitve in izobraževanje (CEPRIS)

Boleo Global sl, Španija

V projektu raziskujemo 18 nacionalnih ureditev civilnega procesnega prava, vse z namenom, da bi izdelali karseda celostno primerjalnopravno analizo glede temeljnih vprašanjih, ki zadevajo čezmejno izterjavo dolgov.

Izr. prof. dr. Suzana Kraljić in asistentka Katja Drnovšek sta obiskali Pravno fakulteto Univerze v Podgorici (Črna gora)

Datum objave: 17.09.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Obisk, ki je potekal med 7. in 11. septembrom 2021, je bil izveden v sklopu bilateralnega projekta z naslovom »Možnost in primernost uvedbe sistema nekrivdne odškodninske odgovornosti v zdravstvu v Sloveniji in Črni gori - primerjalnopravna analiza«, katerega nosilki sta izr. prof. dr. Suzana Kraljić (PF UM) in prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič (PF UP).

V času obiska sta se sestali s črnogorskimi sodelavci projekta (prof. dr. Snežana Miladinović Drobnič, dr. Velibor Korać, doc. dr. Draginja Stanković Vuksanović) in vodstvom PF UP (prof. dr. Vladimir Savković, prodekan za mednarodno sodelovanje). V sklopu načrtovanih aktivnosti projekta sta s črnogorskimi kolegi obiskali tudi:

 1. Zdravniško zbornico Črne gore, kjer ju je sprejela predsednica zbornice in radiologinja Žanka Cerović;
 2. Odvetniško zbornico Črne gore, kjer jih je prav tako sprejel predsednik zbornice Zdravko N. Begović;
 3. Višje sodišče Podgorice, kjer so se srečali s sodnikom mag. Miodragom Pešićem, ki je predstavil delovanje in organizacijo sodišča, ter primere, ki s svojo vsebino posegajo na področje odgovornosti v zdravstvu.

Vse tri institucije so izrazile podporo bilateralnemu projektu in pripravljenost na nadaljnje sodelovanje.

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije sta bili deležni toplega sprejema ambasadorja Gregorja Preskerja, ki je poudaril pomen sodelovanja med obema fakultetama kakor tudi državama. Na Veleposlaništvu pa ju je sprejela tudi naša diplomantka Goranka Krošelj, ki opravlja funkcijo pooblaščene ministrice.

PRAVKAR IZŠLO pri TAX-FIN-LEX d.o.o. – Knjiga: Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E v avtorstvu dr. Nine Plavšak in prof. dr. Renata Vrenčurja

Datum objave: 24.08.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Knjiga Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) z novelo ZZK-1E - Razširjena uvodna pojasnila (knjižna izdaja) avtorjev dr. Nine Plavšak in profesorja s PF UM dr. Renata Vrenčurja kvalitetno presega standardna uvodna pojasnila k novelam zakona. V razširjenih uvodnih pojasnilih avtorja, ki sta priznana pravna strokovnjaka z več desetletnimi izkušnjami, poglobljeno in argumentirano razložita vse pravne institute, ki so predmet novele in ki bodo verjetno zaradi okornega besedila členov oziroma pravnih praznin v praksi povzročali probleme.

Državni zbor je v juliju 2021 sprejel novelo ZZK-1E (Uradni list RS, št. 121/21 z dne 23. 7. 2021). Vsebinsko najpomembnejše spremembe, ki jih je uveljavila novela so:

 • dopolnitev pravil o vpisu vključene lastninske pravice za nove položaje »povezanih« nepremičnin, ki jih je uveljavila novela SPZ-B,
 • dopolnitev pravil o vpisu utesnitve v zemljiško knjigo za vpis prireditve in podreditve hipotek,
 • spremembe pravil o ureditvi varovalnih stvarnih pravic (predznamovane pravice in zaznambe, ki varujejo čas učinkovanja poznejših vpisov) in
 • nova možnost dopuščene revizije v zemljiškoknjižnih postopkih.

Avtorja pri vsakem institutu, ki se spreminja oziroma dopolnjuje z novelo ZZK-1E, sistematično razložita značilnosti tega instituta v povezavi s pravili matičnih zakonov (zlasti SPZ in ZPP), ki urejajo ta institut. Pravila o vpisu pravic in zaznamb (samostojne in vključene lastninske pravice ter izvedenih in varovalnih pravic) so prikazana tudi shematsko in na primerih izpisov iz zemljiške knjige. Vključeni so tudi vzorci zemljiškoknjižnih dovolil za vpis prireditve in podreditve hipotek.

Knjiga vključuje tudi besedilo Zakona o zemljiški knjigi z nazorno označenimi spremembami na podlagi novele ZZK-1E in podatkom o začetku uporabe posameznega spremenjenega ali novega člena.


NAROČILO KNJIGE je mogoče >> TUKAJ <<.


Izšla je monografija Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV

Datum objave: 29.06.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Obveščamo vas, da se je pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru izšla publikacija z naslovom Medicina, pravo in družba: Sodobne dileme IV pod uredništvom prof. dr. Vesne Rijavec, izr. prof. dr. Suzane Kraljić in prim. dr. Jelke Reberšek Gorišek.

Monografija 'Medicina, pravo in družba: sodobne dileme IV' predstavlja že četrto znanstveno monografijo te vrste. Tokratna monografija prinaša aktualne prispevke, povezane z osrednjo temo odgovornosti v zdravstvu. Avtorji v svojih prispevkih analizirajo in polemizirajo o različnih odprtih pravnih, etičnih in medicinskih vprašanjih in dilemah, s katerimi se srečuje danes zdravstvo, tako v Sloveniji, kakor tudi v primerjalnopravnih ureditvah in na globalni ravni. Vsebuje prispevke, ki s svojo vsebino posegajo na področje izbranih vprašanj civilnopravne in kazenskopravne odgovornosti (npr. zdravniške zbornice, zdravnikov, zdravstvenih delavcev, pacientov,…), evtanazije, nadomestnega materinstva in duševnega zdravja. Druga skupina prispevkov je posvečena temam, ki povezujejo pravo, šport in medicino (npr. sprememba spola, doping, delovnopravna vprašanja športnikov, odgovornost v športu,…). Tretjo skupino pa tvorijo prispevki, ki se nanašajo na teme, povezane z nalezljivimi boleznimi (Covid-19, SARS, H1N1, Ebola …) in z izbranimi vidiki glede zdravil (financiranje zdravil, iskanje novih zdravil, farmacevtsko pravo…).

Več na: https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/577

Prof. dr. Darja Senčur Peček je sodelovala na mednarodni znanstveni konferenci »Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes«

Datum objave: 16.06.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Prof. dr. Darja Senčur Peček je 15. junija sodelovala na mednarodni znanstveni konferenci  »Workplace Whistleblower Protection in the V4 Countries, France and Slovenia - Current Regulations and Proposed Changes«. Konferenca je bila izvedena online, organizirala pa jo je Univerza Lodz, Poljska. Na konferenci so bili predstavljeni izsledki projekta Zaščita žvižgačev v štirih Višegrajskih državah, Franciji in Sloveniji (WhistlePro), ki je bil financiran s strani Višegrajskega sklada, v njem pa so sodelovali raziskovalci iz Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Francije in Slovenije. Prof. Senčur Peček (ki je sodelovala tudi v projektu) je na konferenci obravnavala temo Kako z implementacijo Direktive EU 2019/1937 izboljšati zaščito delavcev-žvižgačev v Sloveniji.

Izid prve knjige komentarja Pogodbe o delovanju EU

Datum objave: 11.06.2021 | Datum poteka: 30.12.2030

Pri založbi Springer je izšla prva knjiga komentarja Pogodbe o delovanju EU, ki je rezultat sodelovanja raziskovalcev iz različnih držav članic EU. Prof. dr. Janja Hojnik s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je avtorica komentarja k poglavju o količinskih omejitvah, členi 34-37 PDEU.

Več informacij najdete na: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-43511-0?page=3#toc

Article 34 [Prohibition of Quantitative Restrictions on Imports]

ABSTRACT

As noted by the EU Court at several occasions, the free movement of goods between Member States, as expressed in Article 34 TFEU, is a fundamental principle of EU law. Prohibition of quantitative restrictions and measures having equivalent effect on imports is pursuing the goal of eliminating all non-tariff barriers to imports of goods. This prohibition is embodied in Article 34 TFEU and complemented by extensive case law, which is presented below to the extent permitted by the limited space of the comment. It may be noted already at the beginning of this comment that the EU Court in its case law on Article 34 TFEU in conjunction with supremacy and direct effect, afforded traders with many rights that should be protected by the national authorities. In doing so, the EU Court provided Article 34 TFEU with a very wide scope, especially if compared with similar provisions of the GATT and the US Constitution.

Študentska pravda 2021

Datum objave: 11.06.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

>> FOTOGALERIJA <<

V sredo, 9. junija 2021, smo na Pravni fakulteti ob upoštevanju epidemioloških smernic uspešno izvedli že 6. Študentsko pravdo – tekmovanje slovenskih študentov prava iz znanja civilnega prava. Tokrat z rekordnim številom ekip. V pisni fazi je sodelovalo kar 12 ekip iz treh pravnih fakultet.

Letošnji primer je z ozirom na pandemijo covid19 še posebej aktualen. Hipotetični primer, ki je bil predmet obravnave, je zadeval nekdanjega novinarja in spletnega vplivneža (»influenserja«), ki je od pojava prvega vala covida19 na svojih socialnih omrežjih delil objave, s katerimi je bolezen po nevarnosti enačil z gripo, nagovarjal k nespoštovanju vladnih ukrepov vpričo njihove domnevne neustavnosti ali nezakonitosti in pozival k protestom. Zoper zadevnega novinarja je tožbo za odstranitev objav in prepoved nadaljnjega objavljanja domnevno lažnih novic vložila priznana zdravnica. Ta je zase in za svojo družino zahtevala še odškodnino za pretrpljene duševne bolečine in strah. Zgodilo se je namreč, da se je v časopisu predhodno opredelila do novinarjevih objav kot lažnih in nevarnih. Novinarjevi sledilci so se v posledici domnevno zgrnili nadnjo, pri čemer novinar trdi, da jih k temu ni naščuval ter da mu bo kratena svoboda izražanja. Primer si lahko v celoti, skupaj z zmagovito tožbo in odgovorom na tožbo, ogledate na spletni strani tekmovanja: https://studentska-pravda.si/.

Na dveh polfinalnih obravnavah so se srečale ekipe iz Pravne fakultete Univerze v Mariboru (PF UM), ena ekipa iz Pravne fakultete Univerze v Ljubljani (PF UL) in prvič tudi ekipa iz Evropske pravne fakultete Nove Univerze (EPF NU). Po mnenju prvega polfinalnega senata (višja sodnica Alenka Zadravec, odvetnik Andrej Pohar (o.p. Čeferin, Pogačnik, Novak, Koščak in partnerji), Anže Arko (o.p. Ilić in partnerji)), je prevladala ekipa PF UM v sestavi Iza Beširević, Matej Rožmarin in Teodora Kordiš nad ekipo EPF NU v sestavi Urša Ravnikar Šurk, Laura Glaner, Eva Krapež in Andraž Slatnar. Na vzporedni polfinalni obravnavi je senat (odvetnica dr. Urška Kežmah, odvetnik Žiga Stamenković (o.p. Stamenković) in odvetnik Matija Urankar (o.p. Senica in partnerji)) odločil, da v finale napreduje ekipa PF UL v sestavi Manca Vrtačnik, Manca Voje in Matevž Bedič, ki je prevladala napram ekipi PF UM, ki so jo sestavljali Maruša Erce, Maša Hajdinjak, Nikola Jovanović, Tjaša Galič in Gal Pastirk.

V finalu je senat, ki ga je kot predsednik vodil višji sodnik Anton Panjan, ob njem pa kot člana odvetnik Slavko Vesenjak in odvetnica Vesna Gorjup Zupančič, odločil, da 1. mesto na tekmovanju zasede ekipa PF UL v sestavi Manca Vrtačnik, Manca Voje in Matevž Bedič. Za najboljšo tekmovalko pa je bila izbrana študentka PF UM Teodora Kordiš.

Knjižne nagrade za zmagovalce je tudi letos zagotovila GV Založba. Člani zmagovalne ekipe bodo prejeli svoj izvod knjige »Razumevanje prava« (Marijan Pavčnik). Knjiga je letos izšla pri GV Založbi, ki se ji najlepše zahvaljujemo za podporo pri izvedbi tekmovanja.

Odvetnica dr. Urška Kežmah, Odvetniška pisarna Stamenković in Odvetniška družba Vesenjak bodo v sodelovanju s Pravno fakulteto, po predhodnem izbirnem postopku ponudile vsaka enemu študentu PF UM, udeležencu (pol)finala tekmovanja, usposabljanje v odvetniški pisarni. Usposabljanje bo potekalo pod mentorstvom odvetnikov, odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov, zaposlenih v posamezni odvetniški pisarni. Praksa gotovo predstavlja izjemno priložnost za razvoj veščin dobrega pravnika in pridobivanje izkušenj med študijem. Poleg tega so navedene odvetniške pisarne donirale finančna sredstva, ki so bila namenjena organizaciji tekmovanja.

Pobudnik tekmovanja je Študentski svet Pravne fakultete UM, organizacijski odbor pa sestavljajo prof. dr. Vesna Rijavec, prof. dr. Tjaša Ivanc, asist. Denis Baghrizabehi, asist. Denis Magyar, asist. Klemen Drnovšek, asist. Kristjan Zahrastnik in Urška Grubač. Vljudno vabljeni k prebiranju spletne strani tekmovanja: https://studentska-pravda.si/


Vljudno vabljeni k ogledu celotne >> FOTOGALERIJE <<.


 

Svečana akademija ob svečanem prvem dejanju 30. posveta Medicina, pravo in družba

Datum objave: 10.06.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Večer, 3. junija 2021 I Avotica besedila: Jana Juvan I Foto: Mediaspeed I >> FOTOGALERIJA <<

Svečana akademija ob 30-letnici mariborskega mednarodnega posveta na stičišču medicine in prava z visokimi gosti.

Slavnostno so nocoj otvorili jubilejni, že 30. strokovni posvet Medicina, pravo in družba, ki je v letih prerastel v enega najuglednejših strokovnih dogodkov v Mariboru. Dokaz so bili tudi visoki gosti, ki so spremljali svečano akademijo v Kazinski dvorani SNG. Ker dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja, je iz predsednikovega kabineta prišla nekdanja ombudsmanka Vlasta Nussdorfer, svečanosti so se udeležili tudi minister za zdravje Janez Poklukar, predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, prvič je bila na posvetu Bojana Beovič kot predsednica Zdravniške zbornice, med občinstvom je bil denimo tudi nekdanji premier in pravnik Miro Cerar.

Zelo na mestu je zato bil lirični uvod v slovesnost z igralko Minco Lorenci, ki je z recitacijo pesmi Moje mesto Kajetana Koviča, v Mariboru rojenega pesnika, geografsko za goste iz prestolnice umestila dogodek, ki je z leti iz prijateljske debate prešel v vsako leto večje srečanje na presečišču prava in medicine. Kot je poudaril rektor mariborske univerze Zdravko Kačič, je posvet vedno vodila "dopolnjujoča se skrb za zdravje in človekove pravice". Ob tem pa izpostavil, da poteka v času, ko praznujemo tudi 30 let države, in potegnil vzporednice z današnjim časom, ki je zaradi epidemije in z njo povezanih izzivov tako za medicino kot pravo prav tako prelomen, sploh ob spremenjeni družbeni realnosti z regresijo vrednot in idejno izčrpanostjo. Spomnil je na pomen duševnega zdravja, ki mu bo v času po epidemiji treba nameniti še več pozornosti. 

"Pogovarjamo se o življenju"

Tudi minister za zdravje Janez Poklukar je organizatorje pohvalil, da jim je uspelo sloves posveta ponesti tudi onkraj meja. "Preko zdravstva se kaže napredek družbe," je poudaril in priznal, da je v zdravstvu zelo pomemben tudi pravni okvir. "V zadnjih letih se je utrdila zavest, da morata pravo in zdravstvo delovati z roko v roki." Spomnil je, da je bil šele pred nekaj dnevi prav tako v Mariboru, in znova izrazil zadovoljstvo nad napovedanimi investicijami, ki se obetajo zdravstveni infrastrukturi v mestu. 

Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v svojem nagovoru spomnil na neuničljivost vsebin posveta, ki jih po njegovih besedah v bistvu naplavlja življenje samo. "Pod temi tremi na prvi pogled morda različnimi področji - medicina, pravo in družba - se pogovarjamo o življenju. Medicina nam pomaga živeti, preživeti, doživeti. Pravo omogoča urejeno, s pravili dogovorjeno sobivanje. Družba pa je tista urejena človeška skupnost, ki opredeljuje pogoje našega bivanja," je povedal ter spomnil, da je epidemija zahtevala tudi hitre rešitve in tako predstavlja velik preizkus za družbo. Ob tem je omenil tako omejeno delovanje sodstva kot prilagajanja postopkov vsem omejitvam. Kar se bo ne nazadnje kazalo tudi v sodnih zaostankih.

"Zoom smo lani preživeli, zdaj je pa nekaj drugega in čudovitega sneti masko in govoriti tukaj," je priznala sicer redna obiskovalka posveta Vlasta Nussdorfer v svojem nagovoru. "Zdravniki in pravniki imamo svoje poslanstvo, kot ga ima ta posvet," je dejala. Povedala je tudi, da se prvih posvetov na svojo žalost ni mogla udeležiti, ker je bilo na ljubljanskem tožilstvu, kjer je tedaj delala, preveliko zanimanje in ni prišla med izbrane ... 

 

Glas študentov in vzgajanje generacij

Da so posvet Medicina, pravo in družba približali tistim, ki bodo v prihodnje krojili ta tri področja, so omogočili brezplačno kotizacijo študentom, je povedal novopečeni dekan Mariborske medicinske fakultete Iztok Takač. Študentom so dali glas tudi na slovesnosti. Tako je v umetniškem premoru zapela odlomek iz opere Carmen študentka prava in mezzosopranistka Pina Grabar v spremstvu treh mladih glasbenikov na godalih. Slovesnost pa nežno zaključila študentka medicine in glasbenica Katarina Juršič s pesmijo Ne bodi kot drugi Ferija Lainščka. 

Pomen srečanj je po besedah legende mariborske in tudi slovenske ginekologije in porodničarstva, zaslužnega profesorja Elka Borka, ki ni manjkal na nobenem izmed 30 srečanj, tudi to, da se je ob njih vzgajala cela generacija zdravstvenih in pravnih delavcev.

Letos pričakovano tudi o pandemiji

Levji delež organizacije tega dolgoletnega posveta nosita sicer mariborski sekciji pravniških in zdravniških društev, na čelu s "prvima damama posveta", dekanico Pravne fakultete Vesno Rijavec in nekdanjo predsednico tukajšnjega zdravniškega društva Jelko Rebršek Gorišek. Njen naslednik in direktor mariborskega zdravstvenega doma Jernej Završnik je spomnil na pomembno temo zdravniških napak in na pravne zagate na tem področju, česar so se na posvetu večkrat dotaknili, a še niso našli rešitve. O tej temi je v preteklosti govoril tudi direktor UKC Maribor Vojko Flis, ki je prav tako krojil organizacijo posveta. 

Goriškova je naštela še druge pomembne teme, ki so vsako leto privabile množico strokovnjakov iz prave in medicine. Že prvi posvet na temo zdravnikovega ugovora vesti, splava in transplantacije je pritegnil več obiskovalcev, kot so se nadejali. Skozi leta pa so premlevali številne občutljive teme od varstva osebnih podatkov, zdravnikove pojasnilne dolžnosti, prisilne hospitalizacije, pa o nadzoru nad zdravili, darovanju delov telesa, zarodku v medicini in pravu, tudi o izvornih celicah, pravici do življenja in dostojne smrti, evtanaziji in paliativi, pa o čezmejni medicini in umetni inteligenci, ko jih je leta 2019 nagovoril celo robot. Tedaj je nazadnje posvet potekal v živo, lani pa, kot rečeno, v duhu epidemije, preko spleta. Letos bo pričakovano največ govora o pandemiji in dilemah, ki jih je odprla na vseh krovnih področjih posveta.


Vljudno vabljeni k ogledu >> FOTOGALERIJE <<.


 

Izvršilni postopek v teoriji in praksi

Datum objave: 28.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Študentski svet Pravne fakultete Maribor je ob podpori dekanice prof. dr. Vesne Rijavec in prof. dr. Tjaše Ivanc pripravil »online« dogodek na temo »Izvršilni postopek v teoriji in praksi«. Z izvedenim dogodkom smo želeli predvsem povezati pridobljeno teoretično znanje s prakso ter na takšen način približati tematiko vsem, ki se bodo med študijem ali kasneje na svoji poklicni poti soočili z zahtevno nalogo vodenja izvršilnih postopkov.

Srečanje, ki je potekalo 27. maja 2021, preko MS Teams sta s svojim znanjem in izkušnjami obogatila naslednja gosta: pravnik Gregor Ilešič z Nove KBM d. d., ki je sodelujočim študentom predstavil vložitev predloga za izvršbo preko portala »e-Izvršba« ter sodnica na oddelku za gospodarsko pravo Okrožnega sodišča v Mariboru, dr. Anja Drev, ki je na poenostavljenih primerih razložila potek izvršilnega postopka v primeru ugovora dolžnika ali ugovora tretjega.

Srečanje se je zaključilo z moderirano razpravo, ki jo je vodila odvetniška pripravnica pri odvetnici dr. Urški Kežmah, Petra Zupančič, znotraj katere pa smo se dotaknili tudi novosti, ki jih je v izvršilnopravno zakonodajo vnesla novela Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M).

Veliko število zainteresiranih študentov dokazuje, da je vsebina reševanja izvršilnih postopkov ena izmed bolj aktualnih problematik, ki ji bo tudi v prihodnje vredno namenjati zadostno mero pozornosti.
 

Izšla je znanstvena monografija »Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law«

Datum objave: 26.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru je izšla znanstvena monografija »Selected Aspects of Human Life in Civil and Criminal Law«. Osrednjo temo 'človekovo življenje', slovenski in turški avtorji v znanstveni monografiji obravnavajo z različnih zornih kotov civilnega in kazenskega prava. Avtorji, zavedajoč se pomena in občutljivosti krovne teme znanstvene monografije, podajajo analizo izbranih perečih tem (npr. očetomor, umor iz časti, razdedinjenje, kazniva dejanja zoper življenje in telo, ranljivost določenih družbenih skupin…) v luči obeh nacionalnih ureditev kakor tudi mednarodne ureditve ter relevantne sodne prakse. Znanstvena monografija tako bralcu odpira vpogled v zgodovinske, trenutne kakor tudi prihajoče vidike človekovega življenja. V znanstveni monografiji so tudi prispevki naših profesorjev in asistentov, in sicer: Katje Drnovšek, Jana Stajnka, Roka Dacara in izr. prof. dr. Suzane Kraljić.

Znanstvena monografija je prosto dostopna na sledeči povezavi >> KLIKNI TUKAJ <<.

VABLJENI K BRANJU!

Teden delovnega prava

Datum objave: 24.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

V dnevih od 18. 5. 2021 – 20. 5. 2021, so študenti Sanja Čahuk, Matej Rožmarin in Tea Unger ob podpori prof. dr. Darje Senčur Peček in v sklopu organizacije Študentskega sveta Pravne fakultete UM pripravili in uspešno izvedli projekt Teden delovnega prava.

Z navedenim projektom smo želeli znanje iz področja delovnega prava poglobiti in teoretično znanje prenesti v prakso ter celotno tematiko približati našim študentom. V sklopu projekta so se zvrstili trije dogodki, ki so bili razdeljeni po naslednjem programu:

 • 1. dan: 18. 5. 2021 ob 17:00 - Okrogla miza na temo Zaščita in uveljavljanje pravic delavcev v praksi katere namen je bilo izvedeti več o delovanju specializiranih delovnih sodišč, o posebnostih postopka, o zanimivih sodnih primerih, o tem, kako je zastopati delodajalce in delavce v sodnih in izvensodnih postopkih, pa tudi o tem, kako deluje inšpektorat za delo in s kakšnimi izzivi se na terenu srečujejo inšpektorji za delo.

Pridružili so se nam naslednji priznani gosti: Mag. Biserka Kogej Dmitrovič, predsednica Višjega delovnega in socialnega sodišča, mag. Helena Polič Kosi, odvetnica, specialistka delovnega prava, Matej Štivan, delovni inšpektor in vodja območne enote IRSD Murska Sobota.

 • 2. dan: 19. 5. 2021 ob 17:00 - Okrogla miza na temo Pomen socialnega partnerstva katere namen je bilo izvedeti več o delodajalskih predstavniških organizacijah in o sindikatih, slišati iz prve roke, kako v praksi delujejo sindikalni predstavniki, kako potekajo kolektivna pogajanja, kako se organizirajo stavke, pa tudi, kako se v podjetju sodeluje z delavskimi predstavniki.

Pridružili so se nam naslednji priznani gosti: Robert Grah, direktor Pomurske gospodarske zbornice, mag. Rebeka Tramšek, vodja pravnega svetovanja v družbi Kadring, Mateja Gerečnik, izvršna sekretarka Sindikata kovinske in elektroindustrije in Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Pergam.

Okrogli mizi je vodila in povezovala prof. dr. Darja Senčur Peček.
 

 • 3. dan: 20. 5. 2021 ob 17:00 - Delavnica na temo delovnopravne problematike platforme Uber, kjer smo izvedli več o delovnopravni problematiki platforme Uber: prednostih in slabostih prihajajočega prihoda platforme Uber v Slovenijo, kakšne so izkušnje z Uberjem v tujini (ZDA, VB itd.), ali Uberjev poslovni model varuje pravice »svojih voznikov«? itd. Po uvodu v delovnopravno problematiko, ki nam ga je podal mladi raziskovalec mag. Aljoša Polajžar, so bili gostje povabljeni, da delijo svoje izkušnje in/ali mnenje. Celoten projekt smo zaključili s nagradnim kahoot kvizom pod moderatorstvom študentov Mateja Rožmarina in Tee Unger, kjer smo združili vprašanja iz celotnega tedna in preverili naše znanje. Na kvizu so se najboljše odrezali naslednji študentje: tretje mesto si je priigrala študentka Nika Zalokar, drugo mesto študentka Asja Lešnik in prvo mesto študent Valentin Delević.

Izjemno veliko število udeleženih študentov kaže na to, da je vsebina zastavljenega projekta zanimiva in izjemno aktualna. Zahvaljujemo se naši prof. dr. Darji Senčur Peček, vsem gostom in udeleženim, da so prispevali k izvedbi izjemno uspešnega projekta.

Konferenca s področja energetskega prava - izbrana vprašanja v zvezi z reformo slovenskega energetskega prava

Datum objave: 18.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Jean Monne Katedra za energetsko pravo in politiko s Pravne fakultete Univerze v Mariboru je dne 17. maja 2021 uspešno zaključila Konferenco s področja energetskega prava – izbrana vprašanja v zvezi z reformo slovenskega energetskega prava. Na konferenci so sodelovali: izr. prof. dr. Aleš Ferčič, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, mag. Tina Seršen: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, prof. dr. Borut Bratina: Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, ga. Tatjana Vogrinec Burgar, Elektro Maribor, dr. Luka Martin Tomažič: Elektro Maribor Energija Plus in asistent Aljoša Polajžar: Pravna fakulteta Univerze v Mariboru.

Veseli nas, da se je konference udeležilo več kot sto udeležencev. Vsem predavateljem in udeležencem se iskreno zahvaljujemo.

Program si lahko ogledate >> tukaj <<.

Zaključilo se je tekmovanje Jessup Moot Court Competition 2021

Datum objave: 03.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Našo fakulteto so zastopale Nina Berglez, Ilona Osrajnik, Živa Šuta in Eva Žagar, pod mentorstvom Leona Brulca, Admirja Muratovića, doc. dr. Petre Weingerl in red. prof. dr. Matjaža Tratnika.

Ekipa Pravne fakultete Univerza v Mariboru je na svetovnem delu tekmovanja (Global Rounds) med 571 ekipami dosegla 84. mesto (Preliminary in Advanced Rounds), kar predstavlja 15 % najboljših. Živa Šuta se je uvrstila med 250 najboljših govorcev (oralistov), Nina Berglez pa je kot govorka dosegla 296. mesto (White & Case Advanced Rounds all oralists).

Kot del tekmovanja je ekipa posnela tudi predstavitveni video, ki si ga lahko ogledate v nadaljevanju.

Iskrene čestitke!

Jessup Moot Court Competition 2021

 

Konferenca Univerze Ural State Law v Jekaterinburgu

Datum objave: 03.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Univerza Ural State Law v Jekaterinburgu je v prejšnjem tednu organizirala konferenco o medicini in pravu. Dogodek so organizirali po zgledu posveta Medicina, pravo in družba v organizaciji Pravne in Medicinske fakultete Univerze v Mariboru ter Pravniškega in Zdravniškega društva Mariboru.

Na dogodku so aktivno sodelovali dekanica PF UM red. prof. dr. Vesna Rijavec, izr. prof. dr. Suzana Kraljić in docent dr. Mensah Marius.

S takšnim sodelovanjem krepimo akademsko sodelovanje in pozdravljamo nadaljnjo sodelovanje pri soustvarjanju posveta Medicina, pravo in družba.

 

Izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ na 'International symposium on Child Law'

Datum objave: 03.05.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

Izr. prof. dr. Suzana KRALJIĆ, je 23.4.2021 sodelovala na 'International symposium on Child Law', ki ga je organiziral prof. dr. dr. Yener Unver iz Ozyegin Univerze v Istanbulu, s katero našo Pravno fakulteto veže že večletno uspešno sodelovanje. Na online simpoziju je v svoji predstavitvi naslovila odprte dileme, s katerimi se srečujemo v Sloveniji na področju otroškega prava.

Na PF UM v gosteh sodnik dr. Marko Ilešič (Sodišče EU)

Datum objave: 15.04.2021 | Datum poteka: 31.12.2030

V četrtek, 15. aprila 2021, se nam je pri predmetu Pravni sistem in institucije EU pridružil slovenski sodnik na Sodišču EU, dr. Marko Ilešič. Predstavil nam je delo Sodišča EU in z nami delil zanimiv osebni pogled na delo in vlogo Sodišča EU in sodnikov na tem sodišču.

Gospodu sodniku se lepo zahvaljujemo!